Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły – rejestracja

Należy uzupełnić dane odnośnie rodzaju i liczby obiektów sportowych niebędących w dyspozycji szkoły/placówki, z których korzystali uczniowie w poprzednim roku szkolnym. W zespołach szkół, czy jednostkach złożonych dane dotyczące tych obiektów wprowadzamy z poziomu podmiotu nadrzędnego.

Aby dodać informację dotyczące obiektów sportowych niebędących w dyspozycji szkoły należy w menu bocznym wybrać moduł Dane zbiorcze i następnie zakładkę Infrastruktura.

widok okna dane zbiorcze infrastruktura obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły

W pierwszym kroku należy wybrać rok szkolny:

okno Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły z oznaczoną możliwością wyboru roku okno obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły z oznaczoną możliwością wyboru roku szkolnego

okno dodania obiektów sportowych w wybranym roku szkolnym

Po kliknięciu przycisku DODAJ pojawi się okno, w którym należy uzupełnić dane.

widok formularza dodaj obiekty sportowe

Wprowadzanie obiektów rozpoczyna się od wybrania Rodzaju obiektu. Z rozwijalnej listy dostępne są opcje:

 • Baseny olimpijskie o wymiarach 50m x 25m lub o powierzchni równej albo większej niż 1250
 • Baseny pływackie typu sportowego o wymiarach 25m x 12.5m lub o powierzchni równej albo większej niż 312.5 i mniejszej niż 400
 • Baseny pływackie typu sportowego o wymiarach 25m x 16m lub o powierzchni równej lub większej niż 400 i mniejszej niż 1250
 • Baseny szkoleniowo-rekreacyjne o wymiarach 16.67m x 8.5m lub o powierzchni równej albo większej niż 141.7 i mniejszej niż 312.5
 • Bieżnie okólne
 • Bieżnie proste
 • Boiska do baseballa/softballa
 • Boiska do hokeja na trawie
 • Boiska do koszykówki
 • Boiska do piłki nożnej
 • Boiska do piłki ręcznej
 • Boiska do rugby
 • Boiska do siatkówki
 • Boiska do siatkówki plażowej
 • Boiska uniwersalne/wielozadaniowe
 • Hale sportowe o wymiarach 44m x 22m i większych
 • Hale sportowe o wymiarach mniejszych niż 44m x 22m do 36m x 18m albo o powierzchni mniejszej niż 968 i równej lub większej 648
 • Inne urządzenia sportowe
 • Korty tenisowe
 • Rzutnie
 • Sale gimnastyczne o wymiarach mniejszych niż 24m x 12m do 18m x 9m lub o powierzchni mniejszej niż 288 i równej lub większej niż 162
 • Sale gimnastyczne o wymiarach mniejszych niż 36m x 18m do 24m x 12m lub o powierzchni mniejszej niż 648 i równej lub większej niż 288
 • Sale o powierzchni mniejszej niż 162
 • Skocznie
 • Strzelnice
 • Ścianki wspinaczkowe
 • Tory przeszkód
 • Urządzenia do sportów wrotkarskich

Następnie należy określić liczbę obiektów danego rodzaju.

widok formularza dodaj obiekty sportowe z wprowadzonymi danymi

Formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ lub funkcji ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY, aby kontynuować wprowadzanie danych.

Zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie.

widok na wprowadzone i zapisane dane obiektów sportowych niebędących w dyspozycji szkoły