Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

 

Formularz MIEJSCE ZAMIESZKANIA należy uzupełniać tylko w przypadku uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły.

okno z widokiem na moduł uczeń i wybranym uczniem, któremu w danych identyfikacyjnych chcemy dodać miejsce zamieszkania

Dodanie danych adresowych odbywa się poprzez wybór z menu bocznego: modułu UCZNIOWIE, następnie z LISTY UCZNIÓW wybieramy konkretną osobę i przechodzimy do jej danych identyfikacyjnych.

W tym miejscu, na dole formularza w polu MIJESCE ZAMIESZKANIA należy wybrać przycisk DODAJ aby wprowadzić miejscowość zamieszkania ucznia.

Pojawi się dodatkowe okno DODAJ MIEJSCE ZAMIESZKANIA, w który należy wypełnić pola:

 • Data rozpoczęcia
 • Data zakończenia
 • Kraj
 • Miejscowość – w przypadku miejscowości w Polsce należy określić miejscowość na podstawie podziału terytorialnego kraju:
  • Województwo
  • Powiat
  • Gmina
  • Miejscowość

okno formularza dodania miejsca zamieszkania

Okres miejsca zamieszkania musi zawierać się w okresie nauki ucznia w szkole i nie może nachodzić na inny okres zamieszkania ucznia wykazany w danej szkole.

Datę zakończenia należy wprowadzić po upływie tego okresu. Nie wprowadza się daty zakończenia w przyszłości.

W formularzu należy zaznaczyć MIEJSCE ZAMIESZKANIA ucznia (nie zameldowania). W przypadku uczniów mieszkających w kraju, z rozwijalnych list należy wybrać:

 • Województwo
 • Powiat
 • Gminę
 • Miejscowość

okno wyboru miejscowości, województwa, powiatu, gminy do uzupełnienia

W przypadku uczniów, którzy mieszkają za granicą należy wybrać z listy rozwijalnej Państwo i ręcznie wpisać nazwę miejscowości, w której mieszka uczeń.

okno z uzupełnionymi polami miejsca zamieszkania i aktywnym przyciskiem zapisz

Po wprowadzeniu wymaganych danych należy zapisać formularz używając przycisku ZAPISZ znajdującego się w prawym dolnym rogu aplikacji.

Widok uzupełnionych danych adresowych ucznia

Prawidłowe zapisanie danych skutkuje pojawieniem się informacji u dołu strony: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Zarejestrowanie miejsca zamieszkania jest niezbędne, aby przypisać ucznia do oddziału podstawowego, przygotowawczego lub RW. Aby można było przypisać ucznia do oddziału data rozpoczęcia okresu miejsca zamieszkania musi być wcześniejsza lub równa dacie rozpoczęcia przypisania ucznia do oddziału.