Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powr贸t do listy

Dane o wydatkach przekazywane s膮 przez szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe prowadzone przez jednostki samorz膮du terytorialnego lub ministr贸w. Dotycz膮 one planowanych wydatk贸w oraz wydatk贸w wykonanych wraz z informacj膮 o dziale, rozdziale, paragrafie i 藕r贸dle finansowania.

Aby wype艂ni膰 informacje dotycz膮ce danych聽Wydatki聽nale偶y wej艣膰 w boczne menu i wybra膰 zak艂adk臋聽Dane zbiorcze, a nast臋pnie聽Finanse.

okno z widokiem na zak艂adk臋 Wydatki

Dodawanie paragrafu w ramach oddzia艂u

Uwaga! Od I Kwarta艂u 2020 roku nale偶y dodawa膰 paragrafy w ramach rozdzia艂u za pomoc膮 opcji DODAJ PARAGRAF W RAMACH ROZDZIA艁U.

Aby doda膰 wydatki w formie paragraf贸w w ramach rozdzia艂u nale偶y klikn膮膰 znajduj膮c膮 si臋 na 艣rodku ikon臋聽DODAJ PARAGRAF W RAMACH ROZDZIA艁U.

UWAGA! Wydatki do ko艅ca roku kalendarzowego 2019 nale偶y rozpocz膮膰 poprzez wyb贸r roku kalendarzowego oraz kwarta艂u, a nast臋pnie przycisku DODAJ.

UWAGA! Poni偶szy opis dotyczy dodawania wydatk贸w paragraf贸w w ramach rozdzia艂贸w.

W prawym g贸rnym rogu okna nale偶y wybra膰 rok kalendarzowy i kwarta艂 za jaki b臋d膮 wprowadzane dane.

Okno z widokiem na zak艂adk臋 Wydatki z oznaczon膮 opcj膮 dodaj paragraf w ramach rozdzia艂u

Aby rozpocz膮膰 wprowadzanie danych nale偶y wybra膰聽DODAJPARAGRAF W RAMACH ROZDIA艁U.

Po wej艣ciu w聽DODAJPARAGRAF W RAMACH ROZDIA艁U聽pojawi si臋 okno, w kt贸rym nale偶y wprowadzi膰 dane.

okno dodaj informacj臋 o wydatkach

Aby prowadzi膰 dane nale偶y wybra膰 rozdzia艂, dla kt贸rego b臋d膮 przekazywane dane a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk聽DODAJ PARAGRAF.

okno dodaj informacj臋 o wydatkach z oznaczon膮 opcj膮 dodaj paragraf

Nast臋pnie nale偶y uzupe艂ni膰 informacje dotycz膮ce paragrafu:

 • 藕r贸d艂o finansowania,
 • plan po zmianach
 • wydatki wykonane

Mo偶liwe聽藕r贸d艂a finansowania聽to:

 • 0 鈥 艢rodki krajowe
 • 1 鈥 Finansowanie program贸w ze 艣rodk贸w bezzwrotnych pochodz膮cych z UE
 • 2 鈥 Wsp贸艂finansowanie program贸w ze 艣rodk贸w bezzwrotnych pochodz膮cych z UE
 • 3 鈥 Finansowanie z po偶yczek i kredyt贸w zagranicznych oraz darowizn lub gran贸w przyznanych Polsce przez poszczeg贸lne kraje lub instytucje
 • 4 鈥 Wsp贸艂finansowanie z po偶yczek i kredyt贸w zagranicznych oraz darowizn lub grant贸w przyznanych Polsce przez poszczeg贸lne kraje lub instytucje
 • 5 鈥 Finansowanie z innych 艣rodk贸w bezzwrotnych
 • 6 鈥 Wsp贸艂finansowanie z innych 艣rodk贸w bezzwrotnych
 • 7 鈥 P艂atno艣ci w zakresie bud偶etu 艣rodk贸w europejskich
 • 8 鈥 Finansowanie program贸w i projekt贸w ze 艣rodk贸w funduszy strukturalnych, FS, EFR oraz funduszy unijnych finansuj膮cych WPR, z wy艂膮czeniem bud偶etu 艣rodk贸w europejskich
 • 9 鈥 Wsp贸艂finansowanie program贸w i projekt贸w ze 艣rodk贸w funduszy strukturalnych, FS, EFR oraz funduszy unijnych finansuj膮cych WPR, z wy艂膮czeniem bud偶etu 艣rodk贸w europejskich.

Aby doda膰 nowy聽Paragraf聽w danym rozdziale nale偶y po wype艂nieniu wiersza klikn膮膰 w przycisk聽DODAJ PARAGRAF.

okno dodaj informacj臋 o wydatkach z oznaczon膮 funkcj膮 dodaj paragraf

Kolejne wpisy pojawi膮 si臋 w formularzu.

okno dodaj informacj臋 o wydatkach z z wprowadzonymi paragrafami

W przypadku b艂臋dnie wprowadzonego Paragrafu mo偶na go usun膮膰 z聽Listy paragraf贸w w ramach rozdzia艂u聽za pomoc膮 przycisku聽X.

W przypadku wprowadzania kolejnych聽rozdzia艂贸w聽nale偶y klin膮膰 w przycisk聽ZAPISZ I DODAJ NAST臉PNY ROZDZIA艁

okno dodaj informacje o wydatkach z wprowadzonymi danymi i oznaczon膮 opcj膮 zapisz i dodaj nast臋pny rozdzia艂

Po zapisaniu wpis ulegnie zmianie:

okno z widokiem na wprowadzony rozdzia艂

W przypadku wprowadzania kolejnych聽rozdzia艂贸w聽nale偶y klin膮膰聽DODAJ.

okno z widokiem na dodany rozdzia艂 i oznaczon膮 opcj膮 dodaj

UWAGA! Przed zapisaniem rozdzia艂u nale偶y pami臋ta膰 by w pierwszym kroku doda膰 minimum jeden paragraf. W przypadku jego niedodania pojawi si臋 komunikat: Formularz zawiera b艂臋dy.

okno dodaj informacj臋 o wydatkach z komunikatem b艂臋du

Wprowadzone dane w formularzu nale偶y zapisa膰 u偶ywaj膮c przycisku聽ZAPISZ.

okno dodaj informacje o wydatkach z oznaczon膮 funkcj膮 zapisz

Po zatwierdzeniu informacji pojawi si臋 komunikat:聽Operacja zako艅czona pomy艣lnie.

Po zapisaniu rozdzia艂贸w w g艂贸wnym widoku wydatk贸w w danym kwartale widoczna b臋dzie lista rozdzia艂贸w.

okno z widokiem na zak艂adk臋 wydatki z wprowadzonymi rozdzia艂ami

Szczeg贸艂owe dane dotycz膮ce danego rozdzia艂u mo偶na zobaczy膰 rozwijaj膮c dany rozdzia艂.

okno z widokiem na paragrafy po rozwini臋ciu danego rozdzia艂u

Dodawanie paragraf贸w w ramach grupy

Uwaga! Mo偶liwo艣膰 wykazania wydatk贸w w grupie paragraf贸w jest tylko od I kwarta艂u 2020.

Uwaga! Przy wyborze sprawozdania w grupie paragraf贸w nale偶y pami臋ta膰, by w nast臋pnym kwartale te偶 wybra膰 ten sam spos贸b sprawozdania.

Aby wype艂ni膰 informacje dotycz膮ce danych聽Wydatki聽nale偶y wej艣膰 w boczne menu i wybra膰 zak艂adk臋聽Dane zbiorcze, a nast臋pnie聽Finanse.

okno z widokiem na wydatki i oznaczon膮 opcj膮 dodaj paragraf w ramach grupy

Po wej艣ciu w przycisk聽DODAJ PARAGRAF W RAMACH GRUPY聽pojawi si臋 okno, w kt贸rym nale偶y wprowadzi膰 rozdzia艂, dla kt贸rego b臋d膮 przekazywane dane i uzupe艂ni膰 informacje dotycz膮ce paragrafu.

okno dodaj informacje o wydatkach

Uwaga! W przypadku grup paragraf贸w mo偶na wskaza膰 tylko 藕r贸d艂a finansowania przypisane do danego rozdzia艂u.

Aby doda膰聽Paragraf聽w danym rozdziale nale偶y po wype艂nieniu wiersza klikn膮膰 w przycisk聽DODAJ PARAGRAF.

okno dodaj informacje o wydatkach z oznaczon膮 opcj膮 dodaj paragraf

okno dodaj informacj臋 o wydatkach z wprowadzonymi danymi

W przypadku b艂臋dnie wprowadzonego Paragrafu mo偶na go usun膮膰 z聽Listy paragraf贸w w ramach rozdzia艂u聽za pomoc膮 przycisku聽X.

W przypadku wprowadzania kolejnych聽rozdzia艂贸w聽nale偶y klin膮膰 w przycisk聽ZAPISZ I DODAJ NAST臉PNY ROZDZIA艁,

okno dodaj informacje o wydatkach z oznaczonym przyciskiem zapisz i dodaj nast臋pny rozdzia艂

Natomast w przypadku kolejnych grup nale偶y klikn膮膰 w przycisk聽ZAPISZ I DODAJ NAST臉PN膭 GRUP臉.

okno dodaj informacje o wydatkach z oznaczonym przyciskiem zapisz i dodaj nast臋pn膮 grup臋

Wprowadzone dane w formularzu nale偶y zapisa膰 u偶ywaj膮c przycisku聽ZAPISZ.

okno dodaj informacje o wydatkach z oznaczonym przyciskiem zapisz

Po zatwierdzeniu informacji pojawi si臋 komunikat:聽Operacja zako艅czona pomy艣lnie.

Po zapisaniu rozdzia艂贸w w g艂贸wnym widoku wydatk贸w w danym kwartale widoczna b臋dzie lista rozdzia艂贸w.

okno zak艂adka wydatki z wprowadzonymi rozdzia艂ami

Szczeg贸艂owe dane dotycz膮ce danego rozdzia艂u mo偶na zobaczy膰 rozwijaj膮c dany rozdzia艂.

okno z widokiem na rozdzia艂y z podzia艂em na grypy paragraf贸w