Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Dane o wydatkach przekazywane są przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub ministrów. Dotyczą one planowanych wydatków oraz wydatków wykonanych wraz z informacją o dziale, rozdziale, paragrafie i źródle finansowania.

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Wydatki należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane zbiorcze, a następnie Finanse.

okno z widokiem na zakładkę Wydatki

Dodawanie paragrafu w ramach oddziału

Uwaga! Od I Kwartału 2020 roku należy dodawać paragrafy w ramach rozdziału za pomocą opcji DODAJ PARAGRAF W RAMACH ROZDZIAŁU.

Aby dodać wydatki w formie paragrafów w ramach rozdziału należy kliknąć znajdującą się na środku ikonę DODAJ PARAGRAF W RAMACH ROZDZIAŁU.

UWAGA! Wydatki do końca roku kalendarzowego 2019 należy rozpocząć poprzez wybór roku kalendarzowego oraz kwartału, a następnie przycisku DODAJ.

UWAGA! Poniższy opis dotyczy dodawania wydatków paragrafów w ramach rozdziałów.

W prawym górnym rogu okna należy wybrać rok kalendarzowy i kwartał za jaki będą wprowadzane dane.

Okno z widokiem na zakładkę Wydatki z oznaczoną opcją dodaj paragraf w ramach rozdziału

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy wybrać DODAJ PARAGRAF W RAMACH ROZDIAŁU.

Po wejściu w DODAJ PARAGRAF W RAMACH ROZDIAŁU pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

okno dodaj informację o wydatkach

Aby prowadzić dane należy wybrać rozdział, dla którego będą przekazywane dane a następnie kliknąć przycisk DODAJ PARAGRAF.

okno dodaj informację o wydatkach z oznaczoną opcją dodaj paragraf

Następnie należy uzupełnić informacje dotyczące paragrafu:

 • źródło finansowania,
 • plan po zmianach
 • wydatki wykonane

Możliwe źródła finansowania to:

 • 0 – Środki krajowe
 • 1 – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE
 • 2 – Współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE
 • 3 – Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub granów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje
 • 4 – Współfinansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje
 • 5 – Finansowanie z innych środków bezzwrotnych
 • 6 – Współfinansowanie z innych środków bezzwrotnych
 • 7 – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich
 • 8 – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR, z wyłączeniem budżetu środków europejskich
 • 9 – Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR, z wyłączeniem budżetu środków europejskich.

Aby dodać nowy Paragraf w danym rozdziale należy po wypełnieniu wiersza kliknąć w przycisk DODAJ PARAGRAF.

okno dodaj informację o wydatkach z oznaczoną funkcją dodaj paragraf

Kolejne wpisy pojawią się w formularzu.

okno dodaj informację o wydatkach z z wprowadzonymi paragrafami

W przypadku błędnie wprowadzonego Paragrafu można go usunąć z Listy paragrafów w ramach rozdziału za pomocą przycisku X.

W przypadku wprowadzania kolejnych rozdziałów należy klinąć w przycisk ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY ROZDZIAŁ

okno dodaj informacje o wydatkach z wprowadzonymi danymi i oznaczoną opcją zapisz i dodaj następny rozdział

Po zapisaniu wpis ulegnie zmianie:

okno z widokiem na wprowadzony rozdział

W przypadku wprowadzania kolejnych rozdziałów należy kliknąć DODAJ.

okno z widokiem na dodany rozdział i oznaczoną opcją dodaj

UWAGA! Przed zapisaniem rozdziału należy pamiętać by w pierwszym kroku dodać minimum jeden paragraf. W przypadku jego niedodania pojawi się komunikat: Formularz zawiera błędy.

okno dodaj informację o wydatkach z komunikatem błędu

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

okno dodaj informacje o wydatkach z oznaczoną funkcją zapisz

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po zapisaniu rozdziałów w głównym widoku wydatków w danym kwartale widoczna będzie lista rozdziałów.

okno z widokiem na zakładkę wydatki z wprowadzonymi rozdziałami

Szczegółowe dane dotyczące danego rozdziału można zobaczyć rozwijając dany rozdział.

okno z widokiem na paragrafy po rozwinięciu danego rozdziału

Dodawanie paragrafów w ramach grupy

Uwaga! Możliwość wykazania wydatków w grupie paragrafów jest tylko od I kwartału 2020.

Uwaga! Przy wyborze sprawozdania w grupie paragrafów należy pamiętać, by w następnym kwartale też wybrać ten sam sposób sprawozdania.

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Wydatki należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane zbiorcze, a następnie Finanse.

okno z widokiem na wydatki i oznaczoną opcją dodaj paragraf w ramach grupy

Po wejściu w przycisk DODAJ PARAGRAF W RAMACH GRUPY pojawi się okno, w którym należy wprowadzić rozdział, dla którego będą przekazywane dane i uzupełnić informacje dotyczące paragrafu.

okno dodaj informacje o wydatkach

Uwaga! W przypadku grup paragrafów można wskazać tylko źródła finansowania przypisane do danego rozdziału.

Aby dodać Paragraf w danym rozdziale należy po wypełnieniu wiersza kliknąć w przycisk DODAJ PARAGRAF.

okno dodaj informacje o wydatkach z oznaczoną opcją dodaj paragraf

okno dodaj informację o wydatkach z wprowadzonymi danymi

W przypadku błędnie wprowadzonego Paragrafu można go usunąć z Listy paragrafów w ramach rozdziału za pomocą przycisku X.

W przypadku wprowadzania kolejnych rozdziałów należy kliknąć w przycisk ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY ROZDZIAŁ,

okno dodaj informacje o wydatkach z oznaczonym przyciskiem zapisz i dodaj następny rozdział

Natomiast w przypadku kolejnych grup należy kliknąć w przycisk ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNĄ GRUPĘ.

okno dodaj informacje o wydatkach z oznaczonym przyciskiem zapisz i dodaj następną grupę

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

okno dodaj informacje o wydatkach z oznaczonym przyciskiem zapisz

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po zapisaniu rozdziałów w głównym widoku wydatków w danym kwartale widoczna będzie lista rozdziałów.

okno zakładka wydatki z wprowadzonymi rozdziałami

Szczegółowe dane dotyczące danego rozdziału można zobaczyć rozwijając dany rozdział.

okno z widokiem na rozdziały z podziałem na grypy paragrafów