Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Nauczyciele – Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN – Modyfikacja

W module NAUCZYCIELE należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostaną modyfikowane dane Zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN.

Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

okno z widokiem a wybranego nauczyciela który ma mieć modyfikowane zajęcia dodatkowe

Aby rozpocząć modyfikację należy kliknąć w ikonę menu ( znak przycisk menu ) a następnie z dostępnych opcji wybrać MODYFIKUJ.

Okno z widokiem na zaznaczony rodzaj zajęć, który ma ulec zmianie

Modyfikacji podlegają dane:

  • Rok szkolny
  • Rodzaj zajęć dodatkowych
  • Tygodniowa liczba godzin

okno z widokiem na modyfikowaną tygodniową liczbę godzin

Po wprowadzeniu zmian w formularzu należy je zapisać klikając przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem:  ”Operacja zakończona pomyślnie”.

Modyfikowane dane zostaną zapisane w panelu zajęć dodatkowych nauczyciela.

: okno z widokiem na zapisane zmiany w zajęciach dodatkowych nauczyciela