Instrukcje techniczne

Grupowe dodanie uzyskania dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Powrót do listy

Aby poprawnie dodać informacje o Uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej należy zweryfikować czy wybrani uczniowie posiadają przypisanie do oddziału podstawowego ze statusem “ukończył szkołę”.

Grupowe dodanie informacji o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej wykonywana jest z LISTY ODDZIAŁÓW PODSTAWOWYCH w module ODDZIAŁY.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział poprzez wejście w moduł ODDZIAŁY- PODSTAWOWE.

Okno z wyborem: oddziały, dalej: podstawowe, z bocznego menu aplikacji SIO

Następnie należy przejść do zakładki PRZYPISANIA i z prawej strony należy wybrać zakładkę OTWARTE.

Okno z widokiem na zakładkę przypisania, z wyborem filtra: otwarte

Następnie należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy zarejestrować dane dziedzinowe.

Okno z widokiem na zaznaczonych kilku uczniów którym chcemy przypisać uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Lista uczniów może mieć więcej niż 1 stronę. Strony oraz liczba wyświetlanych wpisów widoczne są w prawym dolnym rogu  Widok na dolny pasek pokazujący ilość pozycji na jednej stronie wyszukiwania wyników, z możliwością przejścia do kolejnej  . Zaznaczając wybrane osoby można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i uwzględnione podczas operacji dodawania informacji.

W prawym, górnym rogu okna, należy kliknąć MENUprzycisk menu  .

Okno z widokiem na grupowe zaznaczenie uczniów i przycisk menu

Pojawi się lista z której należy wybrać DODAJ DANĄ DZIEDZINOWĄ i z kolejnej LISTY należy wybrać konkretną DANĄ DZIEDZINOWĄ.

Okno z rozwiniętą listą z menu, z wyborem dodania danej dziedzinowej i dyplomu szkoły artystycznej dla zaznaczonych uczniów

Następnie pojawi się nowe okno, gdzie należy wybrać czy uczniowie uzyskali dyplom ukończenia szkoły artystycznej.

Widok formularza doania dyplomu szkoły artystucznej z możliwością zaznaczenia statusu uzyskania dyplomu ukończenia szkoły artystycznej.

Po wprowadzeniu DATY ROZPOCZĘCIA należy kliknąć w przycisk  ZAPISZ.

W przypadki rezygnacji z rejestracji danej dziedzinowej należy kliknąć w przycisk KRZYŻYKA znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Widok poprawnego grupowego zapisu informacji o uzyskaniu dyplomu szkoły artystycznej dla zaznaczonych uczniów

Po poprawnym zapisaniu pojawi się komunikat:  POPRAWNIE WYSŁANO 6 Z 6.

Uwaga! W przypadku błędu pojawi się znak CZERWONE KÓLKO Z LITERĄ i, z prawej strony.

Okno z komunikatem o niepoprawnym przypisaniu zaznaczonych uczniów z powodu błędu

Po najechaniu na niego pojawia się komunikat błędu, który uniemożliwił zarejestrowanie wskazanego okresu wybranej danej dziedzinowej. Jednym z najczęstszych błędów jest ponowna próba rejestracji już zarejestrowanej danemu uczniowi danej dziedzinowej.