Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych dotyczących Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych, należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy usuwane dane dotyczą właściwego roku kalendarzowego a następnie kliknąć w menu przycisk menu  przy odpowiednim sprawozdaniu, które ma zostać usunięte, wybierając opcję USUŃ.

okno z widokiem na wynagrodzenia w danych zbiorczych z oznaczoną z prawej strony funkcją usuń

Po kliknięciu przycisku USUŃ pojawi się komunikat, potwierdzający chęć usunięcia danych. Usunięcie danych należy zatwierdzić klikając przycisk USUŃ.

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Usunięcie danych zakończy się komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie i powrotem do okna, umożliwiającego ponowne wypełnienie danych.

okno wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych po usunięciu danych