Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w MENU  przycisk menu i wybrać opcję USUŃ.

Okno z widokiem na dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością usunięcia uzyskanego dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez kliknięcie USUŃ. W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

Okno z komunikatem czy na pewno chcesz usunąć informację o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej?

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: OPERACAJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Widok zawartości zakładki dane dziedzinowe po usunięciu uzyskania dyplomu ukończenia szkoły artystycznej wybranego ucznia