Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone wcześniej obiekty należy przy odpowiednim wpisie wejść w menu znak menu i wybrać opcję USUŃ.

widok okna dane zbiorcze infrastruktura obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie usunięcia obiektu.

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po kliknięciu przycisku USUŃ usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie.

Wybrany wpis zostaje usunięty z listy.

okno z widokiem na obiekty sportowe niebędące obiekty sportowe w dyspozycji szkoły po usunięciu wybranych danych