Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Dane dotyczące liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie przekazywane do 7 czerwca każdego roku kalendarzowego wg. stanu za rok szkolny, w którym są przekazywane.

Informacje dotyczące wychowania do życia w rodzinie wprowadza się w następujących placówkach:

 • Szkoła podstawowa,
 • Liceum ogólnokształcące,
 • Technikum,
 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia,
 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia,
 • Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych,
 • Liceum sztuk plastycznych,
 • Ogólnokształcąca szkoła baletowa,
 • Poznańska szkoła chóralna,
 • Bednarska Szkoła Realna,
 • Branżowa szkoła I stopnia.

W celu wprowadzenia informacji dotyczących wychowania do życia w rodzinie należy w bocznym menu wybrać moduł Dane zbiorcze – zakładka Inne.

okno dane zbiorcze inne zakładka wychowanie do życia w rodzinie

Do formularza należy wprowadzić zbiorczo dane o uczniach, którzy uczęszczają na zajęcia wychowania do życia w rodzinie według stanu za rok szkolny.

Wprowadzanie danych w wybranej placówce rozpoczyna się w zakładce WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Następnie należy kliknąć przycisk DODAJ.

okno dane zbiorcze inne zakładka wychowanie do życia w rodzinie z zaznaczonym przyciskiem dodaj

Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie pól w formularzu:

 • Klasa,

oraz pola dostępne od roku 2019/2020

 • Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach,
 • W tym liczba dziewcząt.

formularz dane o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie oraz oznaczonymi przyciskami zapisz i dodaj następny oraz zapisz

Uzupełniony formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ lub ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY w celu dodania kolejnego wpisu.

formularz dane o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie oraz oznaczony przycisk zapisz

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem ZAPISZ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane będą widoczne w oknie danych zbiorczych w module wychowanie do życia w rodzinie.

okno dane zbiorcze inne zakładka wychowanie do życia w rodzinie z zaznaczonym fragmentem po wprowadzeniu danych