Instrukcje techniczne

Rejestracja obowiązku szkolnego/obowiązku przedszkolnego

Powrót do listy

Informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przekazuje się w formularzu NAUKA UCZNIA. Dane do formularza należy wprowadzić po zarejestrowaniu danych identyfikacyjnych ucznia w szkole.

W formularzu NAUKA UCZNIA uzupełniamy informacje odnośnie:

 • realizowania obowiązku szkolnego (funkcja dostępna tylko w szkołach podstawowych, których dyrektorzy są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkała w obwodzie szkoły),
 • realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (funkcja dostępna w tylko szkołach podstawowych, których dyrektorzy są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły),
 • okresu nauki ucznia w szkole.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów i wybraniu zakładki NUAKA UCZNIA z menu danych dziedzinowych można wybrać odpowiednią opcję i przystąpić do wprowadzeniu informacji o zarejestrowanym uczniu widok na menu rozwijalne z wyborem dodania obowiązku szkolnego/przedszkolnego .

UWAGA: Informacje o obowiązku szkolnym lub przedszkolnym należy przekazywać jedynie w przypadku, gdy uczeń spełnia:

 • obowiązek szkolny poprzez
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły za granicą
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez:
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły lub przedszkola przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły lub przedszkole za granicą

lub w przypadku ucznia, który nie spełnia obowiązku:

 • obowiązek szkolny:
  • niespełnianie obowiązku z innej przyczyny
  • niespełnianie obowiązku z powodu odroczenia
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:
  • niespełnianie obowiązku z innej przyczyny

Uczniowie, którzy spełniają jeden z obowiązków uczęszczając do innej szkoły na terenie Polski zostaną zarejestrowani w szkole, do której uczęszczają.

 

Obowiązek przedszkolny

W przypadku chęci przekazania informacji o spełnianiu obowiązku przedszkolnego w pierwszej kolejności należy z LISTY UCZNIÓW wybrać ucznia

Okno z widokiem na wybór ucznia, z listy uczniów z SIO

Po wskazaniu wybranego ucznia, okno przekieruje nas go widoku głównego gdzie należy wybrać okno NAUKA a następnie klikamy menu danych przycisk menu i wybieramy opcję DODAJ OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY.

widok okna z wybranym przyciskiem dodaj obowiązek przedszkolny

W nowym oknie należy wybrać odpowiednią przyczynę spełniania lub niespełniania obowiązku, a następnie kliknąć DODAJ OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY.

Okno formularza dodaj obowiązek przedszkolny z możliwością zaznaczenia daty i przyczyny

Wprowadzone informacje zatwierdzamy przyciskiem ZAPISZ. Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Na liście nauki ucznia pojawi się odpowiedni wpis:

Okno z widokiem na dodany wpis obowiązku przedszkolnego, w zakładce nauka.

Modyfikacja – obowiązek przedszkolny

W przypadku błędnego wprowadzenia danych o obowiązku przedszkolnym można poprawić wprowadzone dane. W tym calu należy kliknąć znak MENU przycisk menu obok obowiązku, który będzie modyfikowany i wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno z widokiem na możliwość modyfikacji dodanego obowiązku przedszkolnego, z menu w zakładce nauka.

okno modyfikacji obowiązku przedszkolnego

Poprawione informacje zatwierdzamy przyciskiem ZAPISZ. Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Okno z widokiem na zmieniony wpis obowiązku przedszkolnego, w zakładce nauka.

Usunięcie – obowiązek przedszkolny

W przypadku wprowadzenia np. obowiązku szkolnego zamiast przedszkolnego lub wprowadzenia obowiązku nieprawidłowej osobie należy usunąć wprowadzony obowiązek, a następnie wprowadzić poprawny obowiązek.. W tym celu klikamy w znak MENU przycisk menu i wybieramy opcję USUŃ.

Okno z widokiem na możliwość usunięcia obowiązku przedszkolnego, z menu w zakładce nauka.

Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Okno z widokiem na zawartość zakładki nauka po usunięciu obowiązku przedszkolnego

 

Obowiązek szkolny

Podobnie jak w przypadku obowiązku przedszkolnego informacje o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku szkolnego rozpoczyna się od kliknięcia MENU przycisk menu i wybrania opcji DODAJ OBOWIĄZEK SZKOLNY.

kno z widokiem na zakładkę nauka, z możliwością wyboru z menu, dodania obowiązku szkolnego

Z menu należy wybrać odpowiednią opcję i kliknąć DODJ OBOWIĄZEK SZKOLNY.

Okno formularza dodaj obowiązek szkolny z możliwością zaznaczenia daty i przyczyny

Wprowadzone informacje zatwierdzamy przyciskiem ZAPISZ. Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Na LIŚCIE UCZNIÓW, uczeń będzie widniał z zaznaczonym obowiązkiem szkolnym symbolem etykieta obowiązku szkolnego

lista uczniów z zaznaczoną etykietą obowiązku szkolnego

 

Obowiązek szkolny – modyfikacja

W przypadku błędnego wprowadzenia danych o obowiązku szkolnym można poprawić wprowadzone dane. W tym calu należy kliknąć w znak MENU przycisk menu obok obowiązku, który będzie modyfikowany i wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno z widokiem na możliwość modyfikacji dodanego obowiązku szkolnego, z menu w zakładce nauka.

Okno formularza dodanego obowiązku szkolnego z możliwą modyfikacją

Wprowadzone informacje zatwierdzamy przyciskiem ZAPISZ. Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Okno z widokiem na zmieniony wpis obowiązku szkolnego, w zakładce nauka.

Obowiązek szkolny – usunięcie

W przypadku wprowadzenia np. obowiązku szkolnego zamiast przedszkolnego lub wprowadzenia obowiązku nieprawidłowej osobie należy usunąć wprowadzony obowiązek, a następnie wprowadzić poprawny obowiązek. W tym celu należy kliknąć w znak MENU przycisk menu i wybrać opcję USUŃ.

Okno z widokiem na możliwość usunięcia obowiązku szkolnego, z menu w zakładce nauka.

Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Okno z widokiem na zawartość zakładki nauka po usunięciu obowiązku szkolnego