Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej jest możliwe do wykazania z poziomu placówek:

 • Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
 • Ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych
 • Liceum sztuk plastycznych
 • Ogólnokształcąca szkoła baletowa
 • Szkoła sztuki cyrkowej
 • Poznańska szkoła chóralna
 • Szkoła muzyczna II stopnia
 • Szkoła sztuki tańca
 • Inna szkoła artystyczna
 • Policealna szkoła muzyczna
 • Policealna szkoła plastyczna

Dane wprowadza się po wybraniu  ucznia z listy uczniów w zakładce  DANE DZIEDZINOWE  i wprowadzając dane w karcie UZYSKANIE DYPLOMU UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ.

Okno z widokiem na dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością dodania informacji o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Aby dodać informację o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej trzeba wybrać w danych dziedzinowych ROK SZKOLNY i ODDZIAŁ, w którym uczeń ukończył szkołę w danym zawodzie. Wykazanie danych należy rozpocząć od kliknąć w przycisk  DODAJ  w karcie UZYSKANIE DYPLOMU UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ. Następnie pojawi się okno z danymi do zaznaczenia opcji TAK/NIE.

Widok formularza dodania informacji o uzyskaniu dyplomu szkoły artystycznej z możliwością zaznaczenia odpowiedniej opcji

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie DANYCH DZIEDZINOWYCH dotyczących UZYSKANIA DYPLOMU UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ.

Widok zawartości zakładki dane dziedzinowe wraz z dodanym wpisem o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej