Instrukcje techniczne

Modyfikacja danych teleadresowych jednostek pozarejestrowych przez te jednostki

Powrót do listy

Modyfikacja danych teleadresowych jednostek poza rejestrowych przez te jednostki oraz synchronizacja danych z rejestrem REGON.

Aplikacja Systemu Informacji Oświatowej przewiduje potrzebę podglądu i edycji danych teleadresowych przez jednostki poza rejestrowe.

Jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty mogące zmieniać dane teleadresowe:

 • ministerstwo, kuratorium oświaty,
 • JST,
 • specjalistyczna jednostka nadzoru,
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad zakładami,
 • CKE,
 • OKE,
 • ZEAS,
 • CUW,
 • zakład poprawczy,
 • schronisko dla nieletnich,
 • wojewoda,
 • izba rzemieślnicza

Aktualizacja danych teleadresowych możliwa jest z poziomu modułu SZCZEGÓŁY PODMIOTU po wybraniu opcji MODYFIKUJ DANE TELEADRESOWE dostępnej w prawym górnym rogu systemu.

Okno z widokiem na szczegóły podmiotu i zaznaczoną funkcją modyfikuj dane teleadresowe

Po wybraniu opcji MODYFIKUJ DANE TELEADRESOWE otworzy się formularz w którym możliwa jest zmiana danych:

 • Numer telefonu
 • Drugi numer telefonu
 • Fax
 • E-mail
 • Strona www

Okno z widokiem danych teleadresowych które podlegają modyfikacji

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy poprzez kliknięcie ZAPISZ.

Jeśli ulegają zmianie dane adresowe lub nazwa organu, należy w pierwszej kolejności zweryfikować czy dane zostały zaktualizowane w Rejestrze REGON.

Jeśli tak, to następnie w prawym górnym rogu kliknąć menu i wybrać opcję Synchronizuj dane z Rejestrem Regon.

Okno z widokiem na szczegóły podmiotu i zaznaczoną funkcją Synchronizuj dane z rejestrem REGON

Synchronizacja zostanie potwierdzona komunikatem „Dane zostały zsynchronizowane z danymi w rejestrze REGON”.

Na górze formularza pojawi się data ostatniej aktualizacji z rejestrem REGON:

data ostatniej aktualizacji z rejestrem REGON