Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w menu  przycisk menu  i wybrać opcję MODYFIKUJ

widok okna zakładki infrastruktura powierzchnia terenów sportowych z zaznaczoną możliwością modyfikacji

Modyfikacji podlegają pola:

  • Rodzaj,
  • Długość pola gry,
  • Szerokość pola gry,
  • Powierzchnia,
  • oraz informacja do zaznaczenia „Czy homologacja?”

W nowym oknie należy dokonać potrzebnych zmian:

widok formularza modyfikuj powierzchnię terenów sportowych

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk ZAPISZ znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis:

widok formularza powierzchnia terenów sportowych z zaznaczonym wersem po modyfikacji