Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Nauczyciele – Wynagrodzenie – Usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych Wynagrodzenia nauczyciela.

W tym celu przy wybranym sprawozdaniu należy kliknąć ”STRZAŁKĘ”:

okno z widokiem na na wybrany wpis który ma zostać usunięty

Rozwinie się lista wprowadzonych danych:

okno z widokiem na listę składników które mają zostać usunięte

Następnie w dolnym prawym rogu formularza należy wybrać opcję USUŃ, pojawi się komunikat:

okno widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: 

”Operacja zakończona pomyślnie”. 

Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

okno z widokiem na usunięte sprawozdanie wynagrodzenia