Instrukcje techniczne

Grupowe rozpoczęcie okresu pobytu

Powrót do listy

Funkcja POBYT dostępna jest w następujących placówkach:

  • Bursa
  • Dom Wczasów Dziecięcych (DWD)

ośrodki, w których realizowane jest kształcenie specjalne:

  • Specjalny Ośrodek Wychowawczy
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami

W Bursie i Domu Wczasów Dziecięcych od roku szkolnego 2019/2020 pobyt wychowanka musi zawierać się w roku szkolnym.

W pierwszej kolejności należy wybrać wychowanków z LISTY:

Okno z widokiem na grupowe zaznaczenie wychowanków na liście

Rozpoczęcie grupowego wprowadzania informacji dotyczących pobytu wychowanka nastąpi po wybraniu w górnej prawej stronie formularza znaku MENU przycisk menu:

Okno z widokiem na możliwość grupowego dodania rozpoczęcia okresu pobytu wychowanków

Okno z wypełnionym polami rozpoczęcia okresu pobytu

Należy wskazać DATĘ ROZPOCZĘCIA pobytu, a następnie określić PODSTAWY POBYTU (w przypadku placówek, które wymagają podania przyczyny pobytu):

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

• Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Od roku 2020/2021 opcja podstawy pobytu “Wniosku rodziców” nie może być wskazana jako jedyna.

Uzupełniony formularz należy zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ WSZYSTKIE .

Poprawne wprowadzenie danych będzie potwierdzone komunikatem: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Widok poprawnie zapisanego grupowego rozpoczęcia okresu pobytu wychowanków

Na ZIELONO wyświetli się lista uczniów, którym prawidłowo rozpoczęto pobyt.

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znakiem KRZYŻYK w prawym górnym rogu okna.

W oknie pobytu wychowanka zostanie wprowadzony okres pobytu:

Widok na zwartość zapisanych danych w zakładce pobyt u danego wychowanka