Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Poradnie – Korzystający i pomoce – rejestracja

Dane dotyczące działalności poradni w zakresie liczby korzystających i udzielonych pomocy, przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

Instrukcja Merytoryczna – Korzystający z Pomocy Poradni

Aby rozpocząć wprowadzanie danych liczby korzystających i udzielonych pomocy przez poradnię należy wybrać moduł Dane Zbiorcze, a następnie Dane o działalności.

Aby uzupełnić dane o liczbie korzystających i udzielonych pomocy należy wybrać zakładkę Poradnie.

okno po wybraniu zakładki korzystający i pomoce

Następnie należy wejść w kartę KORZYSTAJĄCY I POMOCE, wybrać rok szkolny, którego dotyczą wprowadzane dane i kliknąć DODAJ.

widok na formularz korzystający i pomoce z oznaczoną opcją Dodaj

Pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wymagane dane.

Pole roku szkolnego i Podmiotu zaczytają się automatycznie.

W polu Typ pomocy należy wybrać dostępne opcje:

  • Pomoc udzielona dzieciom i młodzieży
  • Pomoc udzielona nauczycielom
  • Pomoc udzielona rodzicom
  • Inna pomoc

Grupa korzystających i Forma pomocy dzieli się na określone wpisy w zależności od wskazanego Typu pomocy, z rozwijalnej listy należy wybrać poprawny.

Uzupełnić należy również pola: Liczba korzystających i Liczba form pomocy.

formularz dodaj informację o liczbie korzystających i udzielonych pomocy

Po wybraniu jednego typu pomocy, wypełnieniu pozostałych pól można wybrać opcje ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY, aby sprawniej wprowadzić wszystkie potrzebne dane.

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących liczby korzystających i udzielonych pomocy.

widok okna z widokiem wprowadzonych danych liczba korzystających i udzielonych pomocy

W polu Typ pomocy klikając motyw strzałki

widok okna z zaznaczoną możliwością wyboru według typu udzielonej pomocy

możliwe jest sortowanie wprowadzonych danych po typie pomocy:

widok okna wybrane dane według typów udzielonej pomocy

Po wskazaniu jednego z typów pomocy na liście pojawią się tylko wpisy wskazanego typu pomocy:

okno z widokiem na wybrany tym pomocy