Instrukcje techniczne

Powierzchnia terenów sportowych – usunięcie

Powrót do listy

Powierzchnia terenów sportowych – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych. W tym celu należy kliknąć znak menu znak menu i wybrać opcję USUŃ.

zakładka powierzchnia terenów sportowych i możliwość modyfikacji

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

okno potwierdzające usunięcie danych

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z tabeli:

okno z widokiem na zapisane dane  powierzchni terenów sportowych