Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych. W tym celu należy kliknąć znak menu przycisk menu i wybrać opcję USUŃ

widok okna zakładki infrastruktura powierzchnia terenów sportowych z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z tabeli:

widok okna powierzchnia terenów sportowych po usunięciu wybranych danych