Instrukcje techniczne

Potwierdzanie adresów przez szkoły przeprowadzające egzaminy

Powrót do listy

Potwierdzanie adresów przez szkoły przeprowadzające egzaminy

Potwierdzanie adresów jest możliwe dla wszystkich szkół/placówek przeprowadzających egzaminy..

W każdym roku szkolnym jest wymagane potwierdzenie adresu.

Po zalogowaniu się do samodzielnej placówki/szkoły pojawi się poniższym komunikat:

Okno z widokiem na weryfikacje i potwierdzenie danych adresowych na aktualny rok szkolny

W przypadku zalogowania się do zespołu lub innej jednostki złożonej pojawi się poniższy komunikat:

Okno z widokiem na weryfikacje i potwierdzenie danych adresowych na aktualny rok szkolny w zespole

Znak STRZAŁKI  znajdujący z prawej strony oznacza, iż w danej szkole dane adresowe nie zostały potwierdzone na bieżący rok szkolny.

Znak  potwierdzenie  znajdujący się z prawej strony oznacza, że adresy w danej szkole zostały potwierdzone na dany rok szkolny.

W przypadku samodzielnej placówki/szkoły należy kliknąć w przycisk PRZEJDŹ.

W przypadku zespołu lub innej jednostki złożonej należy kliknąć w strzałkę przy wpisie placówki:

Okno z zaznaczoną opcją strzałki

Następnie system przeniesie do zakładki potwierdzania danych.

Widok na okno z adresami do potwierdzenia

Adres siedziby podmiotu

W przypadku, gdy podany adres siedziby podmiotu nie uległ zmienianie należy potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku POTWIERDŹ.

Okno z zaznaczonym przyciskiem potwierdź

Widok po zatwierdzeniu adresu:

Okno z widokiem potwierdzonego adresu siedziby podmiotu

Jeżeli adres siedziby jest nieaktualny należy kliknąć w przycisk ZGŁOŚ.

Okno z widokiem na adres siedziby podmiotu z oznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem zgłoś

Informacja o niepoprawnym adresie siedziby podmiotu zostanie przesłana do organu rejestrującego, a w prawym górnym rogu okna pojawi się komunikat: W TRAKCIE WYJAŚNIANIA.

Okno z widokiem na adres siedziby podmiotu z komunikatem w trakcie wyjaśniania

Jeśli organ rejestrujący (JST lub Minister) poprawi adres siedziby podmiotu w szkole zniknie informacja W TRAKCIE WYJAŚNIANIA i konieczne będzie ponowne przekazanie informacji o poprawności adresu siedziby.

Okno z widokiem na adres siedziby podmiotu z oznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem potwierdź

Widok po zatwierdzeniu adresu siedziby podmiotu:

Okno z widokiem na potwierdzony adres siedziby podmiotu

Adres do korespondencji i dane teleadresowe

W przypadku, gdy dane adresowe są prawidłowe należy kliknąć przycisk POTWIERDŹ.

Okno z widokiem na adres do korespondencji i dane teleadresowe z oznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem potwierdź

Natomiast w sytuacji, gdy adres korespondencyjny jest nieprawidłowy należy go zmodyfikować poprzez kliknięcie w znak OŁÓWKA, znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Okno z zaznaczoną opcją ołówka - funkcja modyfikacji

Okno z widokiem na modyfikacje adresu do korespondencji i dane teleadresowe

Po wprowadzeniu danych należy je zapisać poprzez kliknięcie w przycisk ZAPISZ.

W przypadku rezygnacji z wprowadzania zmian należy kliknąć w przycisk ANULUJ lub w przycisk KRZYŻYK znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM.

W kolejnym kroku należy zatwierdzić adres korespondencyjny poprzez kliknięcie w przycisk POTWIERDŹ.

Widok po zatwierdzeniu adresu do korespondencji:

Okno z widokiem na potwierdzony adres do korespondencji i dane teleadresowe