Instrukcje techniczne

Kopiowanie danych

Powrót do listy

Kopiowanie danych

Aby rozpocząć kopiowanie danych dotyczących pomieszczeń w systemie SIO należy wejść w moduł Dane zbiorcze następnie Infrastruktura i  POMIESZCZENIA.

Aby kopiowanie danych przebiegło prawidłowo, muszą one być uzupełnione w poprzednim formularzu Stan na 31 grudnia.

Okno z widokiem na wprowadzone pomieszczenia które mają zostać skopiowane

Aby skopiować dane, należy wybrać rok z którego dane mają być skopiowane.

okno z widokiem na wybór roku szkolnego

Po wskazaniu roku szkolnego należy kliknąć przycisk KOPIUJ DANE.

okno z widokiem a wybór roku oraz przycisk kopiuj dane

Po kliknięciu w opcję KOPIUJ DANE pojawi się okno z danymi wykazanymi na stan 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego:

oko z widokiem na skopiowane dane pomieszczeń

Następnie należy skorzystać z funkcji WYŚLIJ, aby dane zaczytały się w formularzu.

Skorzystanie z funkcji okno z widokiem na komunikat dodania danych na podstawie poprzedniego roku kalendarzowego

przenosi do formularza zakładki POMIESZCZENIA, w którym są uzupełnione dane za rok kalendarzowy, z którego będą kopiowane dane.

Wybrane dane można usunąć przed skopiowaniem danych na następny rok, używając do tego funkcji oznaczonej X.

okno z widokiem na możliwość usunięcia przed skopiowaniem danych na następny rok, poprzez użycie funkcji oznaczonej X.

Po wysłaniu danych wszystkie wpisy będą zaznaczone na zielono:

okno z widokiem po wysłaniu danych, które zostają oznaczone zielonym kolorem

Skopiowane dane są gotowe do modyfikacji, jeśli jest taka potrzeba.

W celu zmiany danych należy skorzystać z opcji MODYFIKUJ:

okno z widokiem na możliwość modyfikacji skopiowanych danych

Modyfikacji podlega pola Rodzaj i Liczba.

oko z widokiem na modyfikację

W ukazanym wpisie należy dokonać potrzebnych zmian, następnie formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Skopiowane dane z poprzedniego roku kalendarzowego jeśli zachodzi taka potrzeba można również usunąć, wybierając opcje USUŃ:

okno z widokiem na możliwość usunięcia skopiowanych danych

Pojawi się dodatkowe okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia

Po zatwierdzeniu przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.