Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych. W tym celu przy wprowadzonym wpisie należy kliknąć znak menu  przycisk menu  i wybrać opcję USUŃ.

W zakładce KATEGORIE WIEKOWE CZYTELNIKÓW:

okno kategorie wiekowe czytelników z oznaczeniem opcji usuń

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

okno z opcja czy na pewno usunąć wybraną daną.

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z tabeli:

okno z widokiem na dane po usunięciu danych