Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych, należy przy wybranym wpisie wejść w menu   przycisk menu   , a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ.

widok formularza wyposażenie z zaznaczoną możliwością modyfikacji wybranych danych

Modyfikacji podlegają pola:

  • Rodzaj
  • Liczba urządzeń/Liczba

widok formularza modyfikuj urządzenie

W ukazanym wpisie należy dokonać potrzebnych zmian, następnie formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.