Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Nauczyciele – Zatrudnienie – Usunięcie

Usunięcia danych dotyczących zatrudnienia nauczyciela można wykonać na dwa sposoby.

1. Aby usunąć dane dotyczące zatrudnienia nauczyciela należy kliknąć w moduł NAUCZYCIELE a następnie z Listy nauczycieli wybrać osobę, której dane mają zostać usunięte a w oknie głównym wybrać zakładkę ZATRUDNIENIE.

okno z widokiem na wskazaną umowę która ma zostać usunięta

W celu usunięcia umowy należy kliknąć w przycisk menu ( znak przycisk menu ), a następnie należy wybrać opcję USUŃ.

okno z widokiem na wskazaną umowę i wskazanie przycisku usuń

Po wyborze opcji USUŃ pojawi się okno.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia

Aby usunąć dane zatrudnienie należy oznaczyć checkbox ikona z oknem do zaznaczenia potwierdzenia usuniecia a następnie należy kliknąć w przycisk USUŃ.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający usunięcie

Pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

2 .Inną metodą usunięcia zatrudnienia jest skorzystanie z panelu bocznego a następnie moduł NAUCZYCIELE – zakładka Lista umów.

okno z widokiem na usunięcie zatrudnienia z listy umow

Na liście nauczycieli należy kliknąć w wybraną umowę.

okno z widokiem na szczegóły umowy

W kolejnym kroku należy w prawym górnym rogu okna kliknąć w przycisk USUŃ, (znak  “KOSZ”).

Po czym pojawi się okno informujące o próbie usunięcia umowy danego nauczyciela.

okno z widokiem na komunikat usunięcia wybranej umowy

Aby usunąć umowę należy oznaczyć checkbox okno potwierdzam - do zaznaczenia potwierdzenia usunięcia .

A następnie kliknąć w przycisk USUŃ.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający usunięcie wybranej umowy

Po zatwierdzeniu usunięcia pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.