Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Dane dotyczące Biblioteki stanowią kolejną część informacji o wyposażeniu szkoły/placówki oświatowej, gromadzonych w SIO.

Aby wypełnić informacje dotyczące Danych zbiorczych – Biblioteki należy w bocznym menu wybrać moduł Dane zbiorcze – zakładkę Biblioteka.

Okno zbiory biblioteczne z oznaczeniem przycisku dodaj

Do formularza należy wprowadzić zbiorczo dane o zbiorach bibliotek znajdujących się w szkole lub placówce oświatowej.

Okno zbiory biblioteczne z oznaczeniem przycisku dodaj

Wprowadzanie danych o zbiorach bibliotecznych rozpoczyna się w zakładce ZBIORY BIBLIOTECZNE od użycia przycisku DODAJ. Następnie należy wybrać odpowiedni rodzaj zbiorów bibliotecznych z listy rozwijalnej.

okno dodaj zbiory biblioteczne

Dostępne rodzaje zbiorów bibliotecznych:

  • Dokumenty elektroniczne o dostępie lokalnym,
  • Książki i inne materiały dydaktyczne na nośnikach elektronicznych w formatach audiowizualnych,
  • Książki i inne materiały dydaktyczne na nośnikach elektronicznych w formatach dźwiękowych,
  • Książki i inne materiały na nośnikach elektronicznych w formatach tekstowych,
  • Książki o objętości co najmniej 49 stron,
  • Książki o objętości powyżej 49 stron,
  • Materiały zdigitalizowane przez bibliotekę,
  • Sieciowe zasoby elektroniczne,
  • Zestawy podręczników.

Po wybraniu jednego rodzaju zbiorów i wpisaniu liczby egzemplarzy można wybrać opcje ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY, aby sprawniej wprowadzić wszystkie potrzebne dane.

okno dodaj zbiory biblioteczne z przykładowo wprowadzonymi danymi i oznaczonymi przyciskami

Po wprowadzeniu wybranych zbiorów bibliotecznych formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ lub ZAPISZ I DODAJ NASTĘPNY.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących zbiorów bibliotecznych:

okno z widokiem na zbiory biblioteczne z wprowadzonymi danymi.