Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Pomieszczenia – rejestracja

W tym formularzu należy wprowadzić informacje o wszystkich pomieszczeniach istniejących w szkole/placówce. W zespołach szkół, czy jednostkach złożonych dane dotyczące pomieszczeń wprowadzamy z ich poziomu.

Dane dotyczące pomieszczeń wykazuje się w formie zbiorczej – tzn. wybiera się rodzaj i funkcję pomieszczenia, wprowadza liczbę pomieszczeń tego samego rodzaju oraz ich łączną powierzchnię.

Aby wypełnić informacje dotyczące pomieszczeń należy z bocznego menu, wybrać moduł Dane zbiorcze i zakładkę Infrastruktura, a następnie na górze strony kliknąć w POMIESZCZENIA.

Widoczny rok 2019 zawiera wcześniej zapisane dane w placówce.

Dane wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku, można rejestrować od dnia 1 listopada danego roku.

Wprowadzanie danych do systemu rozpoczyna się użyciem przycisku DODAJ znajdującego się w prawym górnym rogu aplikacji.

Okno z widokiem na rejestracje pomieszczeń

Po wejściu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym należy uzupełnić dane:

 • Rodzaj,
 • Funkcje,
 • Liczba pomieszczeń,
 • Łączna powierzchnia w m2.

Wprowadzanie pomieszczeń rozpoczyna się od wybrania Rodzaju pomieszczenia. Z rozwijalnej listy dostępne są opcje:

 • biblioteka
 • gabinet
 • kuchnia i stołówka
 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
 • pomieszczenie wielofunkcyjne
 • pozostałe pomieszczenia
 • pracownia do prowadzenia praktycznej nauki zawodów
 • pracownia szkolna
 • sala lekcyjna
 • świetlica

Następnym krokiem jest wprowadzenie danych dotyczących Funkcji pomieszczenia, z listy należy wybrać dostępną dla danego pomieszczenia funkcję.

W przypadku pomieszczeń wielofunkcyjnych należy dodać do listy funkcji przynajmniej dwie funkcje z tego pola.

Można dwukrotnie wprowadzić ten rodzaj pomieszczeń, jeśli funkcje określone w funkcji pomieszczenia będą się różnić. Na przykład raz wprowadzamy pomieszczenie wielofunkcyjne, dla którego określone funkcje to gabinet psychologa i gabinet pedagoga, zaś kolejny raz wprowadzamy pomieszczenie wielofunkcyjne, dla którego funkcje to pracownia komputerowa i pracownia językowa.

Więcej niż raz można również wprowadzić rodzaj pomieszczenia: pomieszczenie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, przy czym funkcje tych pomieszczeń muszą być różne (np. basen i sala gimnastyczna).

Następnie należy określić liczbę pomieszczeń tego rodzaju oraz ich łączną powierzchnię.

okno z widokiem na formularz rejestracji rodzajów pomieszczeń

Formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ lub z funkcji ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY, aby kontynuować wprowadzanie danych.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane podzielone na wybrane rodzaje pomieszczeń pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących pomieszczeń:

okno z widokiem na zapisane dane dotyczące pomieszczeń n