Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

JST – Nauczyciele – Modyfikacja danych identyfikacyjnych nauczyciela

Dane identyfikacyjne nauczyciela należy zmodyfikować w przypadku:

  • zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela,
  • w momencie otrzymania numeru PESEL przez nauczyciela.

Modyfikacja nauczyciela zarejestrowanego bez numeru PESEL

W celu modyfikacji nauczyciela nieposiadającego numer PESEL należy po wejściu w moduł NAUCZYCIELE wyszukać osobę.

okno z widokiem na zakładkę  nauczyciele w celu wyszukania danej osoby

Następnie należy kliknąć w znalezioną osobę i przejść do podglądu szczegółów.

okno  z widokiem na znalezioną osobę i przejście do podglądu szczegółów

Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku EDYTUJ (znak “OŁÓWEK”) który znajduje się w prawym górnym rogu formularza danych identyfikacyjnych.

Otworzy on formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane.

okno z widokiem  na formularz edycji danych nauczyciela

Aby zmodyfikować wprowadzone dane takie jak imię, nazwisko, drugie i kolejne imiona, datę urodzenia, płeć lub kraj pochodzenia wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane. I kliknąć w przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”.

W przypadku chęci zmiany danych nauczyciela z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL należy odznaczyć okienko Brak numeru PESEL i wprowadzić właściwy numer PESEL.

okno  z widokiem na formularz zmiany danych nauczyciela z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL

Następnie należy zapisać formularz. Również w tym wypadku po poprawnej modyfikacji pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Okno z widokiem na zarejestrowanego nauczyciela z listy nauczycieli

Modyfikacja danych zweryfikowanych w rejestrze PESEL

Aby zmodyfikować dane – imię lub nazwisko należy wybrać nauczyciela z listy, a potem kliknąć w  znak EDYTUJ (znak “OŁÓWEK”) znajdujący się w górnym prawym rogu. Pojawi się okienko do zmiany danych.

okno z widokiem na modyfikowanego nauczycielae

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

okno z widokiem na zapisane dane nauczyciela