Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w MENU przycisk menu i wybrać opcję USUŃ.

Okno z widokiem na zakładkę dane dziedzinowe u wybranego ucznia i możliwość usunięcia zajęć dodatkowych

Następnie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie opcji  USUŃ . W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

Okno komunikatu czy na pewno chcesz usunąć infrmację o zajęciach dodatkowych?

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Widok okna po usunieciu wpisu w zajęciach dodatkowych, w danych dziedzinowych wybranego ucznia