Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Liczba miejsc w placówceRejestracja

Rejestracja danych dotyczących liczby miejsc jest przekazywana w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej, SOW, SOSW, ORW, MOW, MOS.

Dane o liczbie miejsc w placówce gromadzone są na podstawie § 3 pkt 8 rozporządzenia. Dane należy aktualizować na bieżąco, tj. w terminie 7 dni od dnia zmiany w stanie faktycznym.

Instrukcja Merytoryczna – Dane o Działalności Liczba Miejsc w Placówce

Aby wypełnić informacje dotyczące danych o działalności Liczba miejsc w placówce należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane Zbiorcze, a następnie Dane o działalności. Po rozwinięciu menu (strzałka dostępna po prawej stronie)

widok zakładki liczba miejsc w placówce z zaznaczoną możliwością rozwinięcia

z listy możliwych opcji należy wybrać: Liczba miejsc w placówce.

widok okna po rozwinięciu zakładki liczba miejsc w placówce

Wprowadzanie danych do tabeli rozpoczyna się użyciem przycisku DODAJ widniejącym przy każdej wyświetlonej placówce do której dane o liczbie miejsc należy wprowadzić.

Po wejściu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym pola Rok szkolny i Podmiot są uzupełnione automatycznie, należy uzupełnić tylko pole Liczba miejsc.

widok formularza dodaj informacje o liczbie miejsc w placówce

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Dane zostaną zapisane w systemie:

widok okna dane o działalności liczba miejsc w placówce po wprowadzeniu danych

W placówkach SOW, SOSW, ORW, MOW, MOS w danych zbiorczych dotyczących działalności podmiotów – Liczba miejsc w placówce do wypełnienie jest dodatkowe pole: Liczba miejsc przeznaczonych na tymczasowe umieszczenie nieletnich.

widok formularza dodaj informacje o liczbie miejsc w placówce z dodatkowym polem Liczba miejsc przeznaczonych na tymczasowe umieszczenie nieletnich

Wykazane dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wpis pojawi się w oknie danych o działalności Liczba miejsc w placówce:

widok okna dane o działalności liczba miejsc w placówce z wprowadzonymi danymi