Instrukcje techniczne

Grupowe rozpoczęcie nauki ucznia

Powrót do listy

 

Po wejściu w moduł UCZNIOWIE należy zaznaczyć na liście uczniów, którym chcemy rozpocząć naukę.

okno z widokiem na wybór kategorii uczniowie i listę uczniów zarejestrowanych w SIO

Okno z widokiem na wybrane zaznaczone pozycje z listy uczniów

Zaznaczoną grupę uczniów można odznaczyć klikając znak KRZYŻYK w lewym górnym rogu. W prawym górnym rogu aplikacji należy kliknąć przycisk ROZPOCZNIJ NAUKĘ UCZNIA.

Okno z widokiem na listę zaznaczonych uczniów i wybór z menu funkcji rozpoczęcia nauki

Otworzy się okno, w którym w zakładce DANE NAUKI należy wpisać datę rozpoczęcia nauki.

Widok okna - rozpocznij naukę, w którym dodajemy datę rozpoczęcia nauki

W zakładce UCZNIOWIE (0/2) można sprawdzić, czy na liście znajdują się zaznaczone na LIŚCIE UCZNIÓW osoby.

Po kliknięciu w przycisk ZAPISZ WSZYSTKIE i poprawnym rozpoczęciu nauki pojawia się komunikat: POPRAWNIE WYSŁANO 2 z 2. Uczniowie, którym udało się poprawnie przypisać datę rozpoczęcia nauki, zostaną oznaczeni na liście uczniów w zakładce UCZNIOWIE kolorem ZIELONYM.

Okno z widokiem na poprawnie zapisane rozpoczęcie nauki dla wybranych uczniów

W przypadku uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym nie mają poprawnie zakończonej nauki ucznia, pojawi się komunikat: OKRES NAUKI NACHODZI NA INNY OKRES.

okno z widokiem na występujący błąd przy wybranych pozycjach do rozpoczęcia nauki