Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powr贸t do listy

W formularzu nale偶y wprowadzi膰 informacje o innych opiniach wydanych przez poradni臋.

Aby rozpocz膮膰 wprowadzanie innych opinii nale偶y wybra膰 modu艂聽Dane zbiorcze, a nast臋pnie聽Dane o dzia艂alno艣ci.

Na g贸rze strony mo偶e by膰 konieczne wybranie typu danych zbiorczych, kt贸re b臋d膮 wype艂niane. Aby uzupe艂ni膰 dane o wydanych innych opiniach nale偶y wybra膰 zak艂adk臋聽Poradnie.

okno po wybraniu zak艂adki poradnie

Nast臋pnie nale偶y wej艣膰 w kart臋聽INNE OPINIE, wybra膰 rok szkolny, kt贸rego dotycz膮 wprowadzane dane i klikn膮膰聽DODAJ.

okno zak艂adki inne opinie z mo偶liwo艣ci膮 dodania wpisu

Pojawi si臋 okno, w kt贸rym nale偶y uzupe艂ni膰 wymagane dane:

Rodzaj opinii:

 • inna opinia zwi膮zana z kszta艂ceniem i wychowaniem dziecka
 • opinia o specyficznych trudno艣ciach w uczeniu si臋
 • opinia w sprawie braku przeciwwskaza艅 do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zaj臋膰 zarobkowych
 • opinia w sprawie dostosowania wymaga艅 edukacyjnych wynikaj膮cych z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • opinia w sprawie obj臋cia dziecka pomoc膮 psychologiczno-pedagogiczn膮 w przedszkolu, szkole lub plac贸wce
 • opinia w sprawie obj臋cia ucznia nauk膮 w klasie terapeutycznej
 • opinia w sprawie odroczenia rozpocz臋cia spe艂niania przez dziecko obowi膮zku szkolnego
 • opinia w sprawie pierwsze艅stwa w przyj臋ciu do szko艂y ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczaj膮cymi mo偶liwo艣ci wyboru kierunku kszta艂cenia ze wzgl臋du na stan zdrowia
 • opinia w sprawie przyj臋cia ucznia szko艂y podstawowej do oddzia艂u przysposabiaj膮cego do pracy
 • opinia w sprawie spe艂niania obowi膮zkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i obowi膮zku szkolnego i nauki poza szko艂膮
 • opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie m艂odocianego lub osoby, o kt贸rej mowa w art. 191 搂 21 鈥 23 Kodeksu pracy w celu przyuczenia do wykonywania okre艣lonej pracy lub nauki zawodu
 • opinia w sprawie wcze艣niejszego przyj臋cia dziecka do szko艂y podstawowej
 • opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego j臋zyka obcego

Grupa wiekowa:

 • Dziecko do 3 roku 偶ycia
 • Dziecko w wieku uprawniaj膮cym do obj臋cia wychowaniem przedszkolnym
 • Dziecko obj臋te rocznym, obowi膮zkowym przygotowaniem przedszkolnym
 • Ucze艅 szko艂y
 • Inna osoba

Liczba.

formularz dodania liczby opinii w poradni

W przypadku wyboru grupy wiekowej UCZE艃 SZKO艁Y pojawi膮 si臋 dodatkowe pola: TYP SZKO艁Y i KLASA.

okno z formularzem wprowadzania liczby opinii po wybraniu grupy wiekowej

Po zapisaniu danych korzystaj膮c z przycisku聽ZAPISZ聽na dole pojawi si臋 komunikat:聽Operacja zako艅czona pomy艣lnie

Mo偶na r贸wnie偶 wybra膰 opcj臋聽ZAPISZ i DODAJ NAST臉PNY. Wtedy uzupe艂niony formularz zostanie zapisany i automatycznie otworzy si臋 nowe okno z formularzem do uzupe艂niania kolejnych danych.

okno z mo偶liwo艣ci膮 dodania kolejnych wpis贸w