Instrukcje techniczne

Szkoły rejestrowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dodanie/modyfikacja zawodów

Powrót do listy

Poniższa instrukcja dodania/modyfikacji zawodów przeznaczona jest dla dyrektorów i pracowników szkół rejestrowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to następujące typy szkół:

 1. Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
 2. Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
 3. Poznańska szkoła chóralna
 4. Liceum sztuk plastycznych
 5. Ogólnokształcąca szkoła baletowa
 6. Szkoła sztuki cyrkowej
 7. Szkoła muzyczna I stopnia
 8. Szkoła muzyczna II stopnia
 9. Szkoła sztuki tańca
 10. Inna szkoła artystyczna
 11. Policealna szkoła muzyczna
 12. Policealna szkoła plastyczna,

Aby w opisie szkoły dodać brakujący nauczany zawód należy w panelu bocznym wybrać Moduł Szczegóły podmiotu, a następnie w zakładce Dane podmiotu w sekcji Zawody artystyczne kliknąć opcję Ołówka:

okno z widokiem na szczegóły podmiotu z oznaczoną w prawym górnym rogu funkcją modyfikuj zawody

okno z widokiem na zawody artystyczne z oznaczonym przyciskiem ołówka

Pojawi się okno do wyprowadzenia danych.

W zależności od kombinacji zawodów oraz typu szkoły możliwe są do uzupełnienia pola:

 • Zawód
 • Specjalność
 • Specjalizacja

okno z widokiem na możliwość modyfikacji zawodów

Po wypełnieniu należy zapisać dane za pomocą przycisku  ZAPISZ  znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza.

Wprowadzone dane zostaną zapisane w opisie placówki.

okno z widokiem na oznaczone zawody artystyczne w placówce

Aby usnąć błędnie wprowadzony wpis należy użyć opcji ołówka, po wyświetleniu okna Modyfikuj zawody przy niepoprawny wpisie skorzystać z dostępnej funkcji usuwania pod znakiem X.

okno z widokiem na modyfikację zawody z oznaczonym w dolnym prawym rogu znakiem x

Po usunięciu wpisu należy potwierdzić wprowadzone zmiany korzystając z przycisk ZAPISZ.

Usunięty wpis zniknie z opisu placówki:

okno z widokiem na listę zawodów artystycznym po usunięciu