Instrukcje techniczne

Składanie wniosku o przedłużenie upoważnienia

Powrót do listy

Przedłużenie ważności danych dostępowych do SIO możliwe jest tylko w okresie od 3 miesięcy przed upływem ważności obecnego upoważnienia do dnia upływu ważności. Przedłużenia upoważnienia należy dokonać po zalogowaniu na konto danego użytkownika.

Sposób potwierdzenie tożsamości można wybrać niezależnie od tego jakim sposobem było złożone upoważnienie.

Uwaga! Jeżeli w podmiocie istnieje wiele aktywnych upoważnień dla funkcji Kierownika jednostki lub p.o. Kierownika jednostki/osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki, nie można przedłużyć żadnego z wniosków z funkcją kierownika. W podmiocie jednocześnie może być tylko jedno upoważnienie z funkcją Kierownik jednostki i jedno upoważnienie z funkcją p.o. Kierownika jednostki/osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki. W tym samym podmiocie w tym samym momencie upoważnień z funkcją Pracownik może być wiele.

Złożenie wniosku o przedłużenie ważności dostępu do bazy SIO, możliwe jest po zalogowaniu do systemu, w PANELU UŻYTKOWNIKA.

Okno z widokiem systemu SIO z zaznaczoną w prawym górnym rogu zakładką panelu użytkownika

Należy wybrać zakładkę PODMIOTY:

widok okna z zaznaczoną zakładką podmioty

Przy wniosku, który traci ważność należy skorzystać z opcji PRZEDŁUŻ.

W pierwszym kroku należy wybrać sposób potwierdzenia tożsamości.:

  • Osobiste stawiennictwo

okno z możliwością wyboru potwierdzenia wniosku przez ePUAP

Wyświetlony zostanie formularz wniosku z wypełnionymi danymi pobranymi z obecnego upoważnienia.

Należy uzupełnić pola:

  • sposób potwierdzenia tożsamości,
  • data upoważnienia „do”
  • zobowiązanie do zachowania tajemnicy
  • w przypadku pracowników szkół i placówek oświatowych oraz jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty – imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia.

Na podstawie danych z wniosku zostają zaktualizowane dane użytkownika.

Poza danymi, o których mowa wyżej dane widoczne na wniosku nie podlegają modyfikacji.

widok formularza przedłużenia upoważnienia

widok wprowadzonych danych przedłużenia upoważnienia

Po uzupełnieniu danych formularza, należy kliknąć przycisk PRZEDŁUŻ UPOWAŻNIENIE.

Na podany w formularzu adres e-mail przyjdzie wiadomość od Administratora SIO potwierdzająca poprawne złożenie wniosku o przedłużenie ważności upoważnienia do SIO o treści:

Okno z widokiem na treść wiadomości przychodzącej na e-mail osoby składającej wniosek o przedłużenie upoważnienia z informacją o poprawnym złożeniu wniosku

W module MOJE WNIOSKI pojawi się zapis ze statusem Złożony:

widok okna zakładki moje wnioski

Następnie organ odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosku musi zalogować się do systemu SIO i w module WNIOSKI oznaczyć jako rozpatrywany wniosek, który wpłynął do systemu.

Na e-mail wnioskującego wpłynie kolejna wiadomość informująca o rozpoczęciu rozpatrywania przedłużenia upoważnienia:

Widok na treść kolejnej wiadomość wpływającej na e-mail wnioskującego z informacją o rozpoczęciu rozpatrywania przedłużenia upoważnienia

Po akceptacji formalnej na adres e-mail wnioskującego wpłynie kolejna informacja o poprawności danych zawartych we wniosku:

­­­ Okno z widokiem na treść wiadomości po akceptacji formalnej wniosku z informacją o poprawności danych zawartych we wniosku

Potwierdzenie tożsamości kończy procedurę przedłużenia ważności upoważnienia.

wiadomość potwierdzająca zaakceptowanie wniosku

PANELU UŻYTKOWNIKA w zakładce MOJE WNIOSKI, pojawi się informacja o przedłużeniu upoważnienia, wniosek zmieni status na Zaakceptowany.

widok szczegółów wniosku z informacją o zaakceptowaniu

W przypadku wygaśnięcia upoważnienia przed rozpatrzeniem wniosku, zostaje on automatycznie anulowany. W takim przypadku należy złożyć nowy wniosek o dostęp do SIO.