Instrukcje techniczne

Składanie wniosku poprzez ePUAP

Powrót do listy

W przypadku złożenia wniosku z błędnymi danymi i jego niepotwierdzenia system nie zezwoli na złożenie nowego wniosku do czasu jego wygaśnięcia po upływie 24h. Podobna sytuacja występuje w przypadku potwierdzonego wniosku, który powinien zostać rozpatrzony lub odrzucony przed złożeniem nowego wniosku.

Aby złożyć wniosek poprzez ePUAP należy posiadać aktywne konto na profilu zaufanym ePUAP.

Z dostępnych opcji składania wniosku należy wybrać odpowiedni klawisz:

okno wyboru składania wniosku poprzez ePUAP

Pojawi się okno do zalogowania na profilu zaufanym:

okno logowania na profil zaufany

W odpowiednich polach wpisujemy niezbędne dane Login lub adres e-mail oraz Hasło i logujemy się poprzez przycisk ZALOGUJ MNIE.

okno wyboru podmiotu do którego składa się wniosek

Następnie należy kliknąć w przycisk oznaczony ikoną WYSZUKAJ PODMIOT.

W nowym oknie należy wybrać odpowiednią opcję, w zależności od tego, do jakiego podmiotu składamy wniosek o upoważnienie:

– SZKOŁA/PLACÓWKA OŚWIATOWA

– JEDNOSTKI WYKONUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY

okno wyszukaj podmiot

Po wskazaniu odpowiedniego zakresu wyszukiwania należy wpisać przynajmniej jedną z danych szukanego podmiotu np. REGON czy RSPO (bez uzupełniania pozostałych wierszy), następnie kliknąć ikonkę WYSZUKAJ, a w przypadku źle wprowadzonych danych ikonkę WYCZYŚĆ.

Na liście pojawi się placówka zgodna z wprowadzonymi kryteriami wyszukiwania:

Po wyborze podmiotu, formularz wniosku zostanie automatycznie uzupełniony o tą placówkę. W przypadku wyboru niewłaściwego organu należy skorzystać z funkcji oznaczonej ikoną ZMIEŃ PODMIOT.

okno z widokiem szczegółów wybranego podmiotu

W pierwszym etapie Danych podstawowych zaczytają się dane osobowe z profilu zaufanego ePUAP.

dane użytkownika zaczytane z profilu zaufanego

W kolejnym etapie należy wskazać w upoważnieniu opcję Kierownik jednostki, p.o. Kierownika jednostki/osoba wykonując obowiązki służbowe Kierownika jednostki lub Pracownik.

Po wyborze samoczynnie zostanie uzupełniony Podmiot upoważniający.

Jednocześnie należy wybrać okres, na jaki ma zostać wydane upoważnienie. Maksymalnym okresem udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO jest okres 5 lat.

Po zaznaczeniu funkcji Kierownik jednostki lub p.o. Kierownika jednostki/osoba wykonując obowiązki służbowe Kierownika jednostki będą automatycznie oznaczone wszystkie zakresy dostępu oraz Typ użytkownika.

jednostki, p.o. Kierownika jednostki/osoba wykonując obowiązki służbowe Kierownika jednostki oraz Pracownik.

Zaznaczając funkcję Pracownik wprowadzamy imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia oraz datę początku i końca ważności upoważnienia.

Wniosek pracownika szkoły/placówki oświatowej rozpatruje kierownik podmiotu lub osoba upoważniona do rozpatrywania wniosków współpracowników o dostęp do SIO. Upoważnienie do dostępu jest udzielane na czas określony (maks. 5 lat).

W przypadku upoważnienia wewnętrznego udzielanego dla pracownika podmiotu, o którym mowa w art. 68 ust. 2, kierownik podmiotu określa zakres dostępu do bazy danych SIO odpowiednio do:

  • zbioru danych szkół i placówek oświatowych,
  • zbioru danych o uczniach,
  • zbioru danych o nauczycielach,
  • upoważnienia współpracowników.

Widok formularza wniosku z polami do wykazania funkcji pracownika, dat ważności wniosku

W kolejnym kroku należy ustawić hasło, które będzie potrzebne do potwierdzenia złożenia wniosku i pozyskania danych dostępowych, zobowiązanie do zachowania tajemnicy oraz kod z obrazka.

Widok na pola do wpisania hasła, które będzie potrzebne do potwierdzenia złożenia wniosku i pozyskania danych dostępowych

Po wypełnieniu wszystkich danych i wysłaniu wniosku poprzez WYŚLIJ pojawi się komunikat:

potwierdzenie wysłania wiadomości na adres email podany we wniosku

Na podany w formularzu adres e-mail przyjdzie wiadomość od Administratora SIO o treści:

wiadomość z linkiem do potwierdzenia złożenia wniosku

W celu dokończenia procedury składania wniosku należy kliknąć w link, który przenosi do strony potwierdzenia dany złożonego wniosku. Wniosek poprzez adres e-mail należy potwierdzić w ciągu 24 godzin.

W formularzu w pierwszej kolejność wyszukujemy podmiot, dla którego został złożony wniosek następnie podajemy dane identyfikacyjne wniosku (PESEL, hasło ustanowione przy składaniu wniosku).

formularz potwierdzenia danych wniosku

Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem POKAŻ WNIOSEK.

Chęć złożenia wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie POTWIERDŹ ZŁOŻENIE WNIOSKU.

Pojawi się komunikat „Wniosek wpłynął do systemu” po złożeniu wniosku na adres e-mail wpłynie wiadomość:

wiadomość potwierdzająca złożenie wniosku

Następnie kierownik podmiotu  musi zalogować się do systemu SIO i w module WNIOSKI oznaczyć wniosek jako rozpatrywany.

Na e-mali wnioskującego wpłynie kolejna wiadomość:

wiadomość potwierdzająca rozpoczęcie rozpatrywania wniosku

wiadomość potwierdzająca rozpoczęcie rozpatrywania wniosku

Po sprawdzeniu poprawności danych w złożonym wniosku zostaje on zaakceptowany i wpływa na adres e-mali ostatnia wiadomość z linkiem do pobrania danych dostępowych.

wiadomość z linkiem do pobrania danych dostępowych

Osoba składająca wniosek musi kliknąć link, aby pobrać dane dostępowe.

formularz potwierdzenia danych wniosku

Potwierdź dane Twojego wniosku wprowadzamy dane placówki i osoby składającej wniosek następnie korzystamy z przycisku POKAŻ WNIOSEK.

Po zalogowaniu do formularza  wybieramy opcję POZYSKAJ DANE DOSTĘPOWE.

Pojawi się okno

formularz pobrania danych dostępowych

gdzie wprowadzamy ustanowione wcześniej hasło, a następnie klikamy POZYSKAJ DANE DOSTĘPOWE.

Pojawi się okno z danymi dostępowymi:

okno z widokiem pobranych danych dostępowych

Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

UWAGA: Podany login należy zapamiętać (spisać) by móc logować się w przyszłości.

Z podanego miejsca poprzez przycisk ZALOGUJ SIĘ  można od razu zalogować się do systemu SIO wygenerowanym loginem i ustanowionym hasłem.

W przypadku osoby posiadającej już aktywne upoważnienie do systemu SIO i składającej wniosek o upoważnienie do innego nowego podmiotu po zaakceptowaniu wniosku, użytkownik otrzyma wiadomość :

wiadomość potwierdzająca zaakceptowanie wniosku

W przypadku, gdy użytkownik ma aktywne min. jedno upoważnienie – kolejne wnioski o dostęp do SIO, które będą zaakceptowane nie będą miały linków do pobrania danych dostępowych.

Dane dostępowe – login i hasło pozostają bez zmian.