Instrukcje techniczne

Modyfikacja danych: adres do korespondencji i dane teleadresowe przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych

Powrót do listy

Modyfikacja danych: adres do korespondencji i dane teleadresowe przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych

Aplikacja Systemu Informacji Oświatowej przewiduje potrzebę podglądu i edycji adresu do korespondencji oraz danych teleadresowych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Do podglądu szczegółów wchodzimy poprzez kliknięcie w moduł SZCZEGÓŁY PODMIOTU:

Okno z widokiem na moduł Szczegóły podmiotu

Pokaże się okno z widokiem na dane placówki:

  • Wybrany podmiot wraz z możliwością jego zmiany (w przypadku zespołów szkół lub jednostek złożonych,
  • Dane podstawowe,
  • Dane dodatkowe,
  • Dane podmiotu prowadzącego,
  • Adres siedziby szkoły/placówki oświatowej,
  • Adres do korespondencji,
  • Dane teleadresowe szkoły/ placówki oświatowej,
  • Dane do REGON,

W celu modyfikacji danych adresu do korespondencji i danych teleadresowych po wejściu w podgląd szczegółów należy przejść do sekcji Adres do korespondencji i Dane teleadresowe szkoły/placówki oświatowej kliknąć znak OŁÓWKA:

Widok na zaznaczone dane do modyfikacji, adres do korespondencji i dane teleadresowe

Otworzy się okno modyfikacji danych adresu do korespondencji i danych teleadresowych:

Okno na formularz modyfikacji danych oraz zaznaczonym przyciskiem zapisz

Zmiany dokonuje się poprzez wprowadzenie w odpowiednim polu aktualnych danych.

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy poprzez kliknięcie ZAPISZ.