Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

W tym formularzu należy wprowadzić informację o przeciętnym wynagrodzeniu nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dane przekazywane są:

  • do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok kalendarzowy.
  • do dnia10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za okres styczeń-sierpień.

Z panelu bocznego należy wybrać moduł Dane zbiorcze  Finanse, a następnie na górze strony kliknąć w Przeciętne wynagrodzenie.

okno dane zbiorcze finanse zakładka przeciętne wynagrodzenie

W prawym górnym rogu wybieramy rok kalendarzowy, za który wprowadzamy dane.

zakładka przeciętne wynagrodzenie z możliwością wyboru roku

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy w prawym górnym rogu kliknąć w przycisk DODAJ.

zakładka przeciętne wynagrodzenie z oznaczoną opcją Dodaj

Po kliknięciu przycisku DODAJ pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane:

formularz dodaj przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST

W wierszu Okres sprawozdawczy należy wybrać okres za jaki wprowadza się dane.

formularz dodaj przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST z możliwością wyboru okresu sprawozdania

Po wprowadzeniu danych należy je zapisać poprzez przycisk ZAPISZ.

formularz dodaj przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST

Po zatwierdzeniu danych pojawia się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

okno z widokiem na przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonym przez organy inne niż JST/Minister z przykładowo wprowadzonymi danymi

Aby wprowadzić kolejne sprawozdanie należy kliknąć przycisk DODAJ.

formularz dodaj przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST z możliwością dodania kolejnego sprawozdania

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

formularz dodaj przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST z wprowadzonymi danymi

Po zatwierdzeniu danych pojawia się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane pojawią się w głównym oknie.

formularz dodaj przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST z wprowadzonymi sprawozdaniami