Instrukcje techniczne

Oddzia艂 podstawowy

Powr贸t do listy

Aby m贸c przypisa膰 ucznia do oddzia艂u podstawowego nale偶y najpierw zarejestrowa膰 oddzia艂 podstawowy w module ODDZIA艁Y. Ucznia mo偶na przypisa膰 do oddzia艂u podstawowego 鈥 po wej艣ciu w zak艂adk臋聽UCZNIOWIE.

Ucze艅 musi mie膰 uzupe艂nion膮 pozycj臋 MIEJSCE ZAMIESZKANIA dost臋pn膮 w zak艂adce DANE IDENTYFIKACYJNE ucznia, aby przypisanie do oddzia艂u zako艅czy艂o si臋 sukcesem.

okno z widokiem na wymagane uzupe艂nienie pola miejsca zamieszkania przy przypisywaniu ucznia do oddzia艂u podstawowego

 1. Od roku szkolnego 2020/2021 przypisanie ucznia do oddzia艂u podstawowego ze specyfik膮聽SPECJALNY wymaga posiadania orzeczenia o potrzebie kszta艂cenia specjalnego i okresu orzeczenia pokrywaj膮cego w ca艂o艣ci okres przypisania, za wyj膮tkiem szk贸艂 ze zwi膮zaniem w podmiocie leczniczym i oddzia艂贸w ze zwi膮zaniem w podmiocie leczniczym oraz szk贸艂 wchodz膮cych w sk艂ad MOW.
 2. W Szko艂ach Podstawowych oraz w plac贸wkach wychowania przedszkolnego 鈥 nie mo偶na przypisa膰 ucznia do oddzia艂u 鈥0鈥 i 鈥瀙oni偶ej 0鈥 (oddzia艂y dost臋pne do roku 2019/2020) lub oddzia艂u 鈥瀢ychowanie przedszkolne鈥 (dost臋pny od roku szkolnego 2020/21) je偶eli wychowanek ma zarejestrowane orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego, z niepe艂nosprawno艣ci膮 podstawow膮 lub dodatkow膮 鈥瀗iedostosowanie spo艂eczne鈥 lub 鈥瀦agro偶enie niedostosowaniem spo艂ecznym鈥.
 3. W Szko艂ach specjalnych przysposabiaj膮ca do pracy 鈥 ucznia mo偶na przypisa膰 do oddzia艂u podstawowego tylko z zarejestrowanym orzeczeniem o potrzebie kszta艂cenia specjalnego z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi lub z niepe艂nosprawno艣ci膮 podstawow膮 鈥 niepe艂nosprawno艣膰 intelektualna w stopniu umiarkowanym lub niepe艂nosprawno艣膰 intelektualna w stopniu znacznym.
 4. Od roku szkolnego 2020/2021 podczas przypisywania ucznia do oddzia艂u o specyfice DWUJ臉ZYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ,GIMNAZJUM, LICEUM I TECHNIKUM.
 • przypisywany jest uczniowi automatycznie drugi j臋zyk nauczania.
 • przypisywane s膮 (przynajmniej jeden) j臋zyki obce nowo偶ytne spo艣r贸d j臋zyk贸w dodatkowych zarejestrowanych dla oddzia艂u 鈥 j臋zyki te s膮 r贸偶ne od drugiego j臋zyka nauczania.

okno z widokiem na list臋 uczni贸w

Po wybraniu ucznia otworzy si臋 podgl膮d szczeg贸艂贸w, gdzie w zak艂adce PRZYPISANIA mo偶na przypisa膰 ucznia do oddzia艂u podstawowego i dodatkowego zarejestrowanego w szkole.

Okno z widokiem na zak艂adk臋 przypisania u wybranego ucznia

Z tego miejsca mo偶na:

 • przypisa膰 ucznia do oddzia艂u w aktualnym roku szkolnym
 • zmodyfikowa膰 przypisanie ucznia w oddziale
 • przypisa膰 ucznia do oddzia艂u, do kt贸rego ucz臋szcza艂 w poprzednich latach szkolnych
 • wprowadzi膰 informacje o zako艅czeniu nauki w danym oddziale

Po wybraniu roku szkolnego i klikni臋ciu DODAJ rozwinie si臋 menu, w kt贸rym nale偶y wskaza膰, do kt贸rego oddzia艂u ma by膰 przypisany ucze艅.

Nale偶y wybra膰 z listy przypisanie do oddzia艂u podstawowego.

Okno z widokiem na zak艂adk臋 przypisania z mo偶liwo艣ci膮 wyboru z rozwijanego menu: przypisanie do oddzia艂u podstawowego

Widok formularza dodaj przypisanie do oddzia艂u podstawowego z polami do uzupe艂nienia

Po klikni臋ciu do ODDZIA艁U PODSTAWOWEGO聽otworzy si臋 okno, w kt贸rym nale偶y wybra膰:

 • rok szkolny,
 • typ oddzia艂u,
 • oddzia艂, do kt贸rego zostanie przypisany ucze艅 (widoczne b臋d膮 tylko oddzia艂y zarejestrowane na rok szkolny, kt贸ry zosta艂 wybrany),
 • dat臋 rozpocz臋cia ucz臋szczania do oddzia艂u,
 • opcjonalnie mo偶na od razu r贸wnie偶 wprowadzi膰 dat臋 zako艅czenia ucz臋szczania do oddzia艂u,
 • j臋zyki obce nowo偶ytne lub j臋zyki mniejszo艣ci narodowych lub regionalnych (w przypadku oddzia艂贸w, w kt贸rych zosta艂y zarejestrowane odpowiednie j臋zyki),
 • zawody (w przypadku oddzia艂贸w, w kt贸rych zosta艂y one zarejestrowane),
 • dyscypliny sportowe (w przypadku oddzia艂贸w, w kt贸rych zosta艂y one zarejestrowane).

Widok formularza dodaj przypisanie do oddzia艂u podstawowego z uzupe艂nionymi polami i aktywym przyciskiem zapisz

Wype艂niony formularz nale偶y wys艂a膰 za pomoc膮 przycisku聽ZAPISZ.

Widok na poprawne zapisanie przypisania ucznia do oddzia艂u podstawowego z widocznym statusem: uczy si臋

Poprawne przypisanie ucznia do oddzia艂u zostanie potwierdzone komunikatem: OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE.

Zako艅cz przypisanie do oddzia艂u

Aby zako艅czy膰 przypisanie ucznia do oddzia艂u nale偶y na LI艢CIE UCZNI脫W klikn膮膰 MENUprzycisk menu

nast臋pnie w MODYFIKUJ聽znajduj膮ce si臋 po prawej stronie w聽przypisaniu do oddzia艂u.

Z opcji nale偶y korzysta膰 w przypadku, gdy ucze艅 zako艅czy nauk臋 w danym oddziale.

Aby zako艅czy膰 nauk臋 nale偶y:

 1. wpisa膰 dat臋 zako艅czenia ucz臋szczania,
 2. wybra膰 status przypisania (statusy nie dost臋pne z poziomu oddzia艂贸w 鈥0鈥 i poni偶ej 鈥0鈥 oraz 鈥濿ychowanie przedszkolne鈥):
 • przerwa艂 nauk臋 鈥 nale偶y zaznaczy膰, gdy ucze艅 zrezygnowa艂 z nauki w tym oddziale,
 • otrzyma艂 promocj臋 鈥 nale偶y zaznaczy膰, gdy ucze艅 otrzyma艂 promocj臋 do nast臋pnego oddzia艂u
 • promocja w trakcie roku szkolnego鈥 status nale偶y zaznaczy膰 w sytuacji kiedy ucze艅 otrzymuje promocj臋 do nast臋pnej klasy w trakcie trwania roku szkolnego,
 • nie otrzyma艂 promocji 鈥 nale偶y zaznaczy膰, gdy ucze艅 nie otrzyma艂 promocji do nast臋pnego oddzia艂u,
 • nie podlega klasyfikacji rocznej 鈥 status dost臋pny w przypadku przed艂u偶onego okresu nauki
 • uko艅czy艂 szko艂臋 鈥 status dost臋pny w przypadku uczni贸w w ostatnich klasach w danym typie szko艂y

jest r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 zako艅czenia nauki w szkole z dniem zako艅czenia przypisania po zaznaczeniu CHECKBOX

Okno z zaznaczonym checkboxem potwierdzaj膮cym zako艅czenie nauki ucznia z dniem zako艅czenia przypisania

Widok formularza modyfikacyjnego przypisania do oddzia艂u podstawowego z mo偶liwo艣ci膮 wyboru odpowiedniego statusu przypisania

Po uzupe艂nieniu formularza nale偶y klikn膮膰 ZAPISZ.

Modyfikacja przypisania do oddzia艂u podstawowego

W przypadku, gdy przypisuj膮c ucznia do oddzia艂u zosta艂 pope艂niony b艂膮d mo偶na go poprawi膰. Mo偶na zmodyfikowa膰 lub usun膮膰 przypisanie ucznia do oddzia艂u z listy oddzia艂贸w.

W takim przypadku nale偶y klikn膮膰 MENUprzycisk menu

znajduj膮ce si臋 po prawej stronie w聽przypisaniu do oddzia艂u, kt贸re chcemy zmodyfikowa膰.

Z rozwini臋tego menu nale偶y wybra膰 opcj臋 MODYFIKUJ.

Widok na zak艂adk臋 przypisania, z mo偶liwo艣ci膮 modyfikacji zarejestrowanych przyspisa艅

W oknie, kt贸re si臋 otworzy mo偶na zmieni膰 informacje zwi膮zane z:

 • dat膮 rozpocz臋cia ucz臋szczania do oddzia艂u
 • dat膮 zako艅czenia ucz臋szczania do oddzia艂u,
 • j臋zykami, kt贸rych ucze艅 si臋 uczy,
 • zawodami, kt贸rych ucze艅 si臋 uczy,
 • dyscyplinami sportowymi, kt贸re ucze艅 uprawia.

Widok formularza modyfikacji przypisania do oddzia艂u podstawowego z wprowadoznymi zmianami i przyciskiem zapisz

Poprawna modyfikacja zostanie potwierdzone komunikatem:

OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE.

Gdy ucze艅 zosta艂 przypisany do b艂臋dnego oddzia艂u nale偶y usun膮膰 przypisanie do oddzia艂u za pomoc膮 przycisku USU艃.

Okno z widokiem na zak艂adk臋 przypisania i funkcj膮 usu艅 w rozwijalnym menu

Poprawiony formularz nale偶y wys艂a膰 za pomoc膮 przycisku POTWIERD殴.

Okno z widokiem na informacj臋 z zaznaczeniem potwierdzenia usuni臋cia wybranego przypisania

Poprawne usuni臋cie ucznia z oddzia艂u zostanie potwierdzone komunikatem:

OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE.