Instrukcje techniczne

Kopiowanie danych

Powrót do listy

Aby rozpocząć kopiowanie danych dotyczących wyposażenia w systemie SIO należy wejść w moduł Dane zbiorcze następnie Infrastruktura i  WYPOSAŻENIE.

Aby kopiowanie danych przebiegło prawidłowo, muszą one być uzupełnione w poprzednim formularzu Stan na 31 grudnia.

widok okna dane zbiorcze - infrastruktura - wyposażenie z zaznaczoną możliwością kopiuj dane

Po kliknięciu w opcję KOPIUJ DANE pojawi się okno z danymi wykazanymi na stan 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego:

widok okna infrastruktura - wyposażenie - rodzaje pomocy dydaktycznych kopiowanie danych

Następnie należy skorzystać z funkcji WYŚLIJ, aby dane zaczytały się w formularzu na stan 31 grudnia aktualnego roku.

Skorzystanie z funkcji  przycisk dodaj dane na podstawie poprzedniego roku kalendarzowego

przenosi do formularza zakładki WYPOSAŻENIE, w którym są uzupełnione dane za rok kalendarzowy, z którego będą kopiowane dane.

Wybrane dane można usunąć przed skopiowaniem danych na następny rok, używając do tego funkcji oznaczonej X.

formularz dodaj dane na podstawie poprzedniego roku kalendarzowego z zaznaczonym przyciskiem wyślij

Po wysłaniu danych wszystkie wpisy będą zaznaczone na zielono:

widok formularza dodaj dane na podstawie poprzedniego roku kalendarzowego z zaznaczonymi poprawnie skopiowanymi danymi

W przypadku braku możliwości wykazania jakiegoś rodzaju danych w roku kalendarzowym, na który kopiowane są dane przy próbie wysłania dane te zostaną oznaczone jako błędne dane i nie zostaną skopiowane.

Następnie należy wybrać funkcję  przycisk dodaj dane na podstawie poprzedniego roku kalendarzowego ,

która przenosi do strony głównej zakładki WYPOSAŻENIE gdzie są już widoczne skopiowane dane z poprzedniego roku kalendarzowego:

widok okna infrastruktura wyposażenie z zaznaczonym formularzem poprawnie skopiowanymi danymi

Skopiowane dane są gotowe do modyfikacji, jeśli jest taka potrzeba.

W celu zmiany danych należy skorzystać z opcji MODYFIKUJ:

formularz rodzaje pomocy dydaktycznych z zaznaczoną możliwością modyfikacji

Modyfikacji podlega pola Rodzaj i Liczba.

formularz modyfikuj rodzaj pomocy dydaktycznej

W ukazanym wpisie należy dokonać potrzebnych zmian, następnie formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Skopiowane dane z poprzedniego roku kalendarzowego jeśli zachodzi taka potrzeba można również usunąć, wybierając opcje USUŃ:

formularz rodzaje pomocy pedagogicznych z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Pojawi się dodatkowe okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.