Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Pozaszkolne formy kształcenia – Usunięcie

Aby dokonać usunięcia błędnie wprowadzonych danych, należy przy wybranym wpisie użyć strzałki: Obraz zawierający tekst
okno z widokiem na pozaszkolne formy kształcenia z oznaczeniem strzałki

rozwinie się formularz z poglądem wprowadzonych danych.

W dolnej części formularza należy wybrać funkcję USUŃ.

okno z widokiem na pozaszkolne formy kształcenia z oznaczoną funkcją usuń

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

widok okna z możliwością potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po usunięciu tabela z danymi zniknie.

okno z widokiem na pozaszkolne formy kształcenia po usunięciu danych