Instrukcje techniczne

Grupowe przypisanie uczniów do oddziału podstawowego

Powrót do listy

Aby poprawnie przypisać uczniów do oddziału podstawowego w aktualnym roku szkolnym należy najpierw zweryfikować:

  • Czy są poprawnie zarejestrowane oddziały podstawowe, do których będą przypisywani uczniowie,
  • Czy wszyscy przypisywani do oddziału podstawowego uczniowie mają rozpoczętą naukę
  • Czy uczniowie mają wykazane dane dotyczące Miejsca zamieszkania

Grupowe przypisanie uczniów do oddziału wykonywane jest z LISTY UCZNIÓW w module UCZNIOWIE.

widok listy uczniów

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć uczniów na liście, następnie kliknąć MENU przycisk menu dostępne w prawym górnym rogu okna i z podanych opcji wskazać PRZYPISZ DO ODDZIAŁU PODSTAWOWEGO.

Widok okna z wybranymi kilkoma uczniami z listy uczniów, których chcemy przypisać do oddziału podstawowego

Jeśli lista uczniów ma więcej niż 1 stronę, strony widoczne są w prawym dolnym rogu Widok ilości pozycji wyświetlanych na jednej stronie wyszukiwania, z możliwością przejścia do kolejnej strony

można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i dodane do przypisania.

UWAGA: W przypadku błędnie zaznaczonego ucznia, można usunąć taką osobę z listy osób, które chcemy przypisać do danego oddziału.

Okno z widokiem na rozwijane menu i wyborem przypisania zaznaczonych uczniów do oddziału podstawowego.

Po kliknięciu PRZYPISZ DO ODDZIAŁU PODSTAWOWEGO wyświetli się formularz, w którym należy wskazać oddział, do którego będą przypisani wybrani uczniowie:

Widok formularza przypisania uczniów do oddziału podstawowego z polami do uzupełnienia

Wybierając oddział należy zwrócić uwagę, aby zaznaczyć oddział z prawidłowego roku szkolnego – w pierwszej kolejności dostępne są oddziały zarejestrowane na bieżący rok szkolny.

Widok formularza przypisania uczniów do oddziału podstawowego z polami do uzupełnienia

Następnie należy wybrać typ szkoły dla oddziału:

Widok formularza przypisania uczniów do oddziału podstawowego z polami do uzupełnienia

Z listy oddziałów podstawowych należy wybrać oddział do którego chcemy przypisać uczniów.

Pola ODDZIAŁ nie można edytować – wyświetlają się w nim oddziały spełniające wcześniej wybrane kryteria (rok szkolny, typ szkoły dla oddziału). W przypadku braku oddziału należy się upewnić, że oddział został zarejestrowany na liście oddziałów w module ODDZIAŁY, zakładka PODSTAWOWE.

Widok formularza przypisz uczniów do oddziału podstawowego z wybranym zarejestrowanym wcześniej oddziałem

Następnie należy wybrać z KALENDARZA datę rozpoczęcia uczęszczania wybranej grupy uczniów do danego oddziału. Pola DATA ROZPOCZĘCIA i DATA ZAKOŃCZENIA można edytować.

Daty zakończenia nie można wprowadzić z wyprzedzeniem, w przypadku przypisywania uczniów do oddziału w aktualnym roku szkolnym nie należy uzupełniać tej daty.

Pole w formularzu, do wprowadzenia daty rozpoczęcia przypisania uczniów do oddziału podstawowego

Widok na formularz przypisania uczniów do oddziału podstawowego, z rozwiniętym kalendarzem zakresu dat

W polu DANE DODATKOWE wybieramy język obcy, dyscypliny sportowe, zawody itp. Dane dodatkowe oddziału są wyświetlane na podstawie informacji o zarejestrowanym oddziale. W przypadku braku danych należy edytować dane zarejestrowanego oddziału w module ODDZIAŁY, zakładka PODSTAWOWE.

Widok formularza przypisania uczniów do oddziału podstawowego, z wypełnionym polem danych dodatkowych

Po dokonaniu wyboru szczegółów oddziału, do którego przypisujemy uczniów, należy kliknąć pole ZAPISZ WSZYSTKIE.

Widok uzupełnionego formularza przypisania uczniów do oddziału podstawowego z przyciskiem zapisz wszystkie

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor. Uczniowie, którzy nie zostali poprawie przypisani do oddziału podstawowego zostaną oznaczeni na czerwony kolor.

Po wysłaniu danych, należy zamknąć okno znak KRZYŻYK w prawym górnym rogu okna.

Widok poprawnie zapisanych uczniów do oddziału podstawowego oraz zaznaczonych na czerwono uczniów których nie udało się przypisać do oddziału.

Pola języki obce i zawody zawierają dane, które zostały wybrane podczas rejestracji oddziału w module ODDZIAŁY. Aby poprawnie przypisać uczniów do oddziału należy zaznaczyć przynajmniej jeden język oraz przynajmniej jeden zawód, w przypadku szkół kształcących w zawodach.

Pole wyboru jezyka obcego przy przypisywaniu uczniów do oddziału podstawowego

Pole wyboru zawodu przy przypisywaniu uczniów do oddziału podstawowego

UWAGA: W przypadku oddziałów, gdzie część uczniów uczy się jednego języka/zawodu, a część drugiego języka/zawodu na tym etapie przypisania ucznia do oddziału proponujemy wprowadzenie wspólnych danych dla całej grupy uczniów, a po zakończeniu tej czynności modyfikację danych indywidualnie. Alternatywnie w momencie wyboru uczniów do przypisania do oddziału podstawowego można zaznaczyć mniejszą grupę uczniów.