Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Szkoła – Nauczyciele – Awans zawodowy – Modyfikacja

Aby zmodyfikować Awans zawodowy nauczyciela należy przejść do sekcji Awans zawodowy i kliknąć menu  znak menu ( przycisk menu ), a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno z widokiem na modyfikowany awans zawodowy

Modyfikować można datę uzyskania awansu.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ na dole strony pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na zapisany awans nauczyciela

W przypadku sekcji „inne” jest tylko możliwość usunięcia wpisu.

okno z widokiem wprowadzonego awansu - w sekcji "inne" tylko możliwość usunięcia wpisu

Awans zawodowy przed 2022/2023

Wprowadzone stopnie awansu zarejestrowane przed rokiem szkolnym 2022/2023;

Nauczyciel stażysta” oraz „Nauczyciel kontraktowy” nie są możliwe do zmiany przypadku ich niepoprawnego wprowadzenia.

Okno z widokiem na modyfikowany awans przed rokiem szkolnym 2022/2023

W takim przypadku należy usunąć stopień awansu, a następnie wprowadzić go ponownie z poprawioną datą uzyskania awansu.