Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby zmodyfikować Awans zawodowy nauczyciela należy przejść do sekcji Awans zawodowy i kliknąć menu  znak menu ( przycisk menu ), a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno z widokiem na awans zawodowy który ma zostać modyfikowany

Modyfikować można datę uzyskania awansu a w przypadku sekcji „inne” – stopień awansu.

okno z widokiem na możliwość wyboru zmiany daty awansu z kalendarza

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ na dole strony pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na wprowadzone zmiany w awansie zawodowym

Awans zawodowy przed 2022/2023

Wprowadzone stopnie awansu zarejestrowane przed rokiem szkolnym 2022/2023;

Nauczyciel stażysta” oraz „Nauczyciel kontraktowy” nie są możliwe do zmiany przypadku ich niepoprawnego wprowadzenia.

okno z widokiem na wprowadzone zmiany w awansie zawodowym

W takim przypadku należy usunąć stopień awansu, a następnie wprowadzić go ponownie z poprawioną datą uzyskania awansu.