Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Liczba miejsc w placówce – Usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane należy w głównym oknie wybrać ikonę kosz.

widok okna dane o działalności liczba miejsc w placówce z zaznaczoną możliwością usunięcia

Automatycznie otworzy się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych:

widok okna do potwierdzenia usunięcia danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu operacji usunięcia, wypełniony formularz danych zostanie usunięty z listy:

widok okna dane o działalności liczba miejsc w placówce po usunięciu danych