Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w MENU przycisk menu i wybrać opcję  MODYFIKUJ .

Okno z widokiem na dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością modyfikowania uzyskanego dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Modyfikacji podlegają jedynie opcje do zaznaczenia TAK lub NIE.

Widok formularza modyfikacyjnego wpis o uzyskaniu dyplomu szkoły artystycznej z możliwością zmiany statusu potwierdzenia uzyskania dyplomu

Wprowadzone zmiany należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Widok zmodyfikowanego wpisu uzyskania dyplomu ukończenia szkoły artystycznej, w zakładce dane dziedzinowe ucznia