Instrukcje techniczne

Modyfikacja organów prowadzących

Powrót do listy

W organie prowadzącym innym niż JST modyfikacji podlegają pola:

  • Typ – modyfikacja typu możliwa jest tylko w ramach typu z tym samym procentowym udziałem własności,
  • Informacja o funkcji Organizacji Branżowej – modyfikacja informacji czy dany organ pełni funkcję organizacji branżowej nie jest możliwa jeśli Organ jest wykazany jako organ, z którym Branżowe Centrum umiejętności zawarło porozumienie.
  • Adres – modyfikacja jest możliwa tylko dla typu osoba fizyczna. Dla innych typów organów dane adresowe pobierane są z GUS na podstawie numeru REGON,
  • Dane teleadresowe.

Pozostałe pola są nieedytowalne.

Modyfikacja organu prowadzącego innego niż osoba fizyczna

W celu modyfikacji organu prowadzącego innego niż osoba fizyczna należy wyszukać go na liście.

W tym celu należy kliknąć w prawym górnym rogu przycisk FILTRUJ. Następnie wpisujemy dane podmiotu i klikamy przycisk WYSZUKAJ.

widok listy organów prowadzących innych niż JST

Na liście pojawi się szukany wpis :

widok wybranego organu prowadzącego innego niż JST  Klikając w dany wpis pokaże się okno ze szczegółowymi danymi. Należy kliknąć w menu  przycisk menu  , znajdujące się w prawym górnym rogu okna, a następnie z dostępnych opcji należy wybrać MODYFIKUJ.

­ Widok szczegółów wybranego organu prowadzącego innego niż JST

Po wpisaniu modyfikowanych danych klikamy w przycisk ZAPISZ znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

Okno z wypełnionymi danymi teleadresowymi

Poprawnie zapisany formularz będzie potwierdzony komunikatem: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Jeśli ulegają zmianie dane adresowe lub nazwa organu prowadzącego innego niż osoba fizyczna, należy w pierwszej kolejności zweryfikować czy dane zostały zaktualizowane w Rejestrze REGON.

Jeśli tak, to następnie w zakładce Organy prowadzące inne niż JST/Minister oraz Organizacje Branżowe należy wyszukać wskazany organ, w prawym górnym rogu kliknąć menu i wybrać z listy Synchronizuj dane z Rejestrem Regon.

przycisk: synchronizuj dane z rejestrem regon

Synchronizacja zostanie potwierdzona komunikatem „Dane zostały zsynchronizowane z danymi w rejestrze REGON”:

komunikat Dane zostały zsynchronizowane z danymi w rejestrze REGON

Modyfikacja organu prowadzącego typu osoba fizyczna

Modyfikację danych organu prowadzącego typu osoba fizyczna należy zacząć od jego wyszukania.

Wyszukiwanie organu prowadzącego o typie „osoba fizyczna” możliwe jest wyłącznie po pełnym numerze PESEL.

zaznaczony moduł osoby fizyczne

Szukany wpis pojawi się na liście:

widok danych osoby fizycznej na liście poprawnie zapisanego organu prowadzącego innego niż JST

Klikając w dany wpis pokaże się okno ze szczegółowymi danymi. Należy kliknąć w menu  przycisk menu  , znajdujące się w prawym górnym rogu okna, a następnie z dostępnych opcji należy wybrać MODYFIKUJ.

widok okna po wybraniu opcji modyfikuj

Modyfikacji podlegają pola: typ, imię, nazwisko, adres, dane teleadresowe.

Po modyfikacji danych klikamy w przycisk ZAPISZ znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

Poprawnie zapisany formularz będzie potwierdzony komunikatem: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

W organie prowadzącym typu osoba fizyczna chcą skorzystać z funkcji „Synchronizuj dane z Rejestrem Regon” pojawi się komunikat: Podmiot nie ma numeru REGON. Synchronizacja jest nie możliwa.