Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Błędnie wprowadzone dane Zgłoszenia do egzaminu można usunąć za pomocą funkcji KOSZ dostępnej w prawym dolnym rogu formularza.

Okno z widokiem zakładki dane dziedzinowe i przyciskiem usunięcia zgłoszenia do egzaminu

Po kliknięciu funkcji kosza pojawia się komunikat:

Okno komunikatu: czy na pewno usunąć zgłoszenie do egzaminu?

Chęć usunięcia danych należy potwierdzić klikając przycisku  USUŃ.

Proces potwierdzony jest komunikatem  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.