Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące Wydatków i dotacji należy rozpocząć od wyboru roku szkolnego oraz okresu sprawozdawczego, który ma zostać usunięty, a następnie przy odpowiednim sprawozdaniu kliknąć w przycisk menu i wybrać opcje USUŃ.

okno wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister z oznaczoną opcją usuń

Po kliknięciu USUŃ pojawi się komunikat potwierdzający chęć usunięcia wybranej danej, który należy zatwierdzić klikając USUŃ.

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po usunięciu danych pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie, a usunięty wpis zniknie z listy sprawozdań.

okno wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister po usunięciu wybranych danych