Instrukcje techniczne

Wyszukiwanie

Powrót do listy

Wyszukiwanie organów prowadzących innych niż JST/Minister

Po wybraniu modułu ORGANY PROWADZĄCE INNE NIŻ JST/MINISTER ORAZ ORGANIZACJE BRANŻOWE, możliwe jest:

 • Wyszukanie organów prowadzących innych niż JST oraz organizacji branżowych, które zostały zarejestrowane w SIO
 • Dodanie organu prowadzącego innego niż JST
 • Modyfikacja organu prowadzącego widniejącego na liście organów – dostępna z widoku szczegółów danego organu
 • Likwidacja organu prowadzącego – dostępna z widoku szczegółów danego organu

Możliwość wyszukiwania organu zależy od jego typu.

W module jest podział na zakładki ORGANY INNE NIŻ OSOBY FIZYCZNE ORAZ ORGANIZACJE BRANŻOWE oraz OSOBY FIZYCZNE.

Okno z zakładkami ORGANY INNE NIŻ OSOBY FIZYCZNE ORAZ ORGANIZACJE BRANŻOWE oraz OSOBY FIZYCZNE

W zakładce ORGANY INNE NIŻ OSOBY FIZYCZNE ORAZ ORGANIACJE BRANŻOWE wpis można wyszukać korzystając z opcji wyszukiwania danychnależy np. wybrać odpowiedni TYP organu, wpisać numer REGON i wybrać opcję WYSZUKAJ.

Widok na listę zarejestrowanych organów inny niż osoby fizyczne

Szukany organ prowadzący inny niż JST pojawi się w głównym oknie systemu:

Okno z wyszukanym organem

Dostępne są też filtry gdzie można zaznaczyć opcję wyszukania organizacji branżowych: opcje wyszukania organizacji branżowych

Po wyszukaniu wskazanego organu prowadzącego w zakładce DANE ORGANU PROWADZĄCEGO wyświetli się szczegółowy opis zawierający informacje takie jak:

 • Typ organu prowadzącego
 • REGON
 • Nazwę
 • Informację o funkcji Organizacji Branżowej
 • Adres
 • Dane teleadresowe,

oraz informacja kiedy nastąpiła ostatnia synchronizacja z rejestrem regon.

Okno z opisem szczegółów organu prowadzącego

Po wejściu w zakładkę LISTA PROWADZONYCH PLACÓWEK będą widoczne placówki podległe organowi.

widok listy podległych placówek

UWAGA! Na liście prowadzonych placówek będą też widoczne placówki zlikwidowane. Wpis takiej placówki będzie przekreślony.

Na liście BCU z porozumień będą placówki z którymi zostały podpisane porozumienia:

widok listy BCU z porozumień

Okno prezentujące organy prowadzące- OSOBY FIZYCZNE ze względu na ochronę danych osobowych wymaga wskazania kryteriów wyszukiwania przed udostępnieniem widoku danych.

W zakładce OSOBY FIZYCZNE można wyszukać zarejestrowaną osobę po wprowadzeniu numeru PESEL korzystając z opcję WYSZUKAJ.

Okno wyszukiwania osoby fizycznej

Wyszukiwana osoba fizyczna pojawi się na liście:

okno z wyszukanymi danymi

W przypadku wprowadzenia błędnych danych należy kliknąć przycisk WYCZYŚĆ, który całkowicie zamyka okno wyszukiwania.

W przypadku PODGLĄDU SZCZEGÓŁÓW organu prowadzącego jakim jest osoba fizyczna wyświetla się dane:

 • Typ organu prowadzącego
 • PESEL
 • Imię
 • Nazwisko
 • Pozostałe imiona
 • Adres
 • Dane teleadresowe

Okno z widokiem na szczegóły organu - osoby fizycznej