Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane jakie ulegną usunięciu poprzez wybór roku szkolnego.

Następnie by rozpocząć usunięcie należy kliknąć w  przycisk menu  i z listy wybrać USUŃ.

okno zakładka pomoc psychologiczno-pedagogiczna z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wybrany wpis zniknie z listy:

okno zakładka pomoc psychologiczno-pedagogiczna po usunięciu wybranych danych