Instrukcje techniczne

JST/Szkoła – rozpatrywanie wniosków współpracowników przez pracownika jednostki lub placówki

Powrót do listy

Aby rozpatrzeć wniosek współpracownika, osoba posiadająca upoważnienie do systemu musi mieć w zakresie upoważnień we własnym wniosku zaznaczony zakres dostępu – Upoważnianie współpracowników.

Nowy wniosek widnieje na liście oznaczony kolorem zielonym ze Statusem wniosku – Złożony.

Okno z widokiem na listę wniosków

Aby rozpocząć proces rozpatrywania wniosku należy kliknąć w wybrany wpis, automatycznie otworzy się podgląd danych wniosku współpracownika.

okno podglądu danych wniosku część 1

okno podglądu danych wniosku część 2

okno podglądu danych wniosku część 3

W kolejnym kroku należy wybrać opcję  OZNACZ JAKO ROZPATRYWANY.

Po zaakceptowaniu pojawia się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE. Jednocześnie osoba wnioskująca (współpracownik) otrzyma wiadomość elektroniczną o rozpoczęciu rozpatrywania wniosku.

Status wniosku ulegnie zmianie na rozpatrywany oraz zmieni kolor na niebieski. W kolejnym kroku należy kliknąć na wniosek danej osoby. W prawym górnym pojawią się dwie funkcje. Pierwsza oznaczona ikoną ODRZUĆ używana, gdy złożony wniosek posiada błędy i nie nadajemy mu dalszego biegu.

Druga oznaczona ikoną ZAAKCEPUJ FORMALNIE używana, gdy wniosek jest poprawny i przekazujemy go do dalszego przetwarzania.

okno podglądu danych wniosku z widocznymi przyciskami u góry odrzuć/ zaakceptuj formalnie

Po akceptacji wniosku pojawi się okno, gdzie należy wprowadzić komentarz potwierdzający akceptację:

okno akceptacji wniosku z podaniem komentarza

Po wprowadzeniu notatki należy kliknąć w ikonę ZAAKCEPUJ FORMALNIE. Następnie pojawi się w dolnym rogu informacja, że operacja przebiegła pomyślnie.

Osoba Wnioskująca (współpracownik) otrzyma wiadomość e-mailową o akceptacji formalnej wniosku lub o jego odrzuceniu.

W kolejnym etapie wniosek na Liście wniosków zmieni się status na Zaakceptowany formalnie. Podczas potwierdzania tożsamości osoby wnioskującej należy wejść w podgląd szczegółów wniosku, a następnie:

  • odrzucić poprzez funkcję ODRZUĆ, gdy nie zostanie nadany dalszy bieg.
  • Potwierdzić tożsamość wnioskującego wybierając funkcję POTWIERDŹ TOŻSAMOŚĆ.

Okno z widokiem wniosku zaakceptowanego formalnie.

Następnie pojawi się okno, gdzie należy wpisać komentarz z potwierdzeniem tożsamości i kliknąć POTWIERDŹ TOŻSAMOŚĆ.

okno z pytaniem potwierdzającym tożsamość osoby wnioskującej

Osoba Wnioskująca automatycznie otrzyma wiadomość z linkiem do pobrania danych dostępowych do SIO.

okno potwierdzenia danych wnioskującego

Po wprowadzeniu danych wnioskodawcy należy wybrać funkcję POKAŻ WNIOSEK.

W kolejnym etapie pojawi się nowe okno.

okno pozyskania danych dostępowych

Aby pozyskać dane należy kliknąć w funkcję POZYSKAJ DANE DOSTĘPOWE.

W następnym kroku pojawi się okno z miejscem na wpisanie hasła, po czym należy ponownie kliknąć przycisk POZYSKAJ DANE DOSTĘPOWE.

okno pozyskania danych dostępowych z miejscem do wprowadzenia hasła

Następnie pojawi się okno z widocznym loginem.

okno pozyskanych danych dostępowych z wyświetlonym loginem

UWAGA:  Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

W przypadku, gdy użytkownik/wnioskodawca ma aktywne min. jedno upoważnienie – kolejne wnioski o dostęp do SIO, które będą zaakceptowane nie będą miały linków do pobrania danych dostępowych.

Po zaakceptowaniu wniosku zostanie wysłana automatyczna wiadomość:

widomość email informująca o zaakceptowaniu wniosku

Dane dostępowe – login i hasło użytkownika pozostają bez zmian.