Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Praktyczna nauka zawodu – Usunięcie

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane jakie ulegną usunięciu poprzez wybór roku szkolnego.

Następnie by rozpocząć usunięcie należy kliknąć w  menu przycisk menu  i z listy wybrać USUŃ.

Okno z widokiem na praktyczna nauka zawodu z oznaczoną opcją usuń

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

widok okna do potwierdzenia usunięcia danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Usunięty wpis zniknie z listy:

okno na praktyczna nauka zawodu po usunięciu danych