Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Aby usunąć wprowadzone dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu przycisk menu i wybrać opcję USUŃ.

okno zakładka wydawanie posiłków z zaznaczonym przyciskiem usuń

Pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie.

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu przyciskiem USUŃ wyświetli się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wybrany wpis zostanie usunięty z okna wydawania posiłków.

okno zakładka wydawanie posiłków po usunięciu danych