Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Poradnie – Inne opinie – Usunięcie

Z funkcji USUŃ należy skorzystać tylko w przypadku błędnie zarejestrowanych innych opinii.

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu  przycisk menu  i wybrać opcję USUŃ.

Okno z widokiem na możliwość usunięcia wybranego wpisu poprzez opcję usuń.

Pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając USUŃ.

okno z możliwością potwierdzenia usunięcia

Po poprawnym usunięciu na dole strony pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Okno z widokiem na usuniętą daną