Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Z funkcji USUŃ należy skorzystać tylko w przypadku błędnie zarejestrowanych innych opinii.

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu  przycisk menu  i wybrać opcję USUŃ.

okno wprowadzonych innych opinii z zaznaczonym przyciskiem usuń

Pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając USUŃ.

okno z możliwością potwierdzenia usunięcia

Po poprawnym usunięciu na dole strony pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

okno po usunięciu innych opinii